Privacy verklaring

Het beleid van de MIVB betreffende de bescherming van uw persoonlijke gegevens ingevuld in het kader van het online sollicitatie formulier (“Mijn MIVB profiel”)

 

Het gebruik van de gegevens 

De MIVB respecteert de privacywetgeving met betrekking tot persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens die u via het online sollicitatieformulier (via de aanmaak van uw MIVB “profiel”) en tijdens een sollicitatieprocedure doorgeeft zullen worden opgeslagen in een databank, beheerd door de MIVB (Hoofdzetel-Koningsstraat 76-1000 Brussel - B.T.W. : BE 0247.499.953) zelf.  MIVB is de verantwoordelijke voor de verwerking.

Deze persoonlijke gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in het kader van de aanwerving van ons personeel en bij de indiensttreding van geselecteerde personen.

Wie een profiel aanmaakt kan via die weg solliciteren en/of per mail werk­aanbiedingen ontvangen.

De kandidaten erkennen dat hun gegevens correct ingevuld zijn en dat met de realiteit overeenstemmen (voor wat betreft de persoonlijke gegevens, diploma’s, …).

Kandidaten die hun profiel aanmaken zonder voor een job te solliciteren, kunnen hun recht op onmiddellijk vergeten uitoefenen.

Bekendmaking van sommige gegevens aan derden

Sommige gegevens zullen soms worden gedeeld en kunnen worden kenbaar gemaakt aan derden, in het kader van:

  • ons informaticabeheer (bijvoorbeeld, om een informaticaprobleem op te lossen dat u verhindert om te solliciteren);

  • aan MIVB-partners die een dienst leveren gelinkt aan Werving & Selectie-activiteiten (bijvoorbeeld, outsourcing van een aanwerving of een assessment).

Toegang tot de gegevens

Krachtens het algemeen reglement op de gegevensbescherming hebt u in verband met de bescherming van de privacy met het oog op verwerkingen van gegevens met een persoonlijk karakter, d.w.z. gegevens aangaande uw leeftijd, geslacht, Rijksregister­nummer enz., het recht om via uw onlineprofiel uw gegevens te raadplegen, wijzigen, corrigeren of verwijderen.  Als u beslist om niet meer bij de MIVB te solliciteren en dus uw hele profiel te schrappen, worden uw gegevens bewaard gedurende vijf jaar. Deze bewaarperiode is enkel voorzien om het historisch overzicht van uw dossier te kunnen raadplegen.

Wijzigingen aan het MIVB Privacy-beleid

De MIVB beschikt over het recht om dit Privacy-beleid te allen tijde en om welke reden dan ook te wijzigen.

Uw akkoord

Om verder te gaan met de online sollicitatie, bevestig ik dat alle bovenstaande inlichtingen volledig en juist zijn. Ik geef de MIVB de toelating om dit sollicitatieformulier te bewaren gedurende vijf jaar in het kader van de activiteiten van de Dienst Selectie & Rekrutering.

Ik bevestig op de hoogte te zijn van het MIVB Privacy-beleid en ga hiermee akkoord.