Corporate Social Responsability

De MIVB, een verantwoordelijke onderneming

De MIVB neemt bij de uitvoering van haar opdracht als openbare vervoersmaatschappij een aantal principes in acht die passen in het concept van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of Corporate Social Responsibility (CSR). Bij de MIVB staat MVO voor een manier van werken, een strategie en projecten die onze onderneming, op basis van onze waarden, verantwoordelijk stellen voor haar keuzes.

Hoe benadert een maatschappij als de MIVB het aspect "MVO"?

Naast haar bijdrage als openbare vervoersmaatschappij voor een duurzame stad heeft de MIVB voor zichzelf 5 andere belangrijke prioriteiten:

  • Welzijn van onze medewerkers

Met meer dan 8.800 werknemers, die een brede waaier van beroepen beoefenen, wenst de MIVB een arbeidsomgeving te creëren die bevorderlijk is voor de ontplooiing en het professioneel en persoonlijk welzijn van elke medewerker.

  • Toegankelijkheid

Tussen 30 en 40% van alle Brusselaars zijn personen met beperkte mobiliteit. Deze personen hebben het, tijdelijk of permanent, moeilijk om zich te verplaatsen. De MIVB verbindt zich ertoe haar mobiliteitsoplossingen voor iedereen toegankelijk te maken.

  • Inclusie

Net als andere grote Europese steden moet Brussel het hoofd bieden aan vele vormen van maatschappelijke kwetsbaarheid en uitsluiting. De MIVB verbindt zich ertoe, samen met haar partners, bij te dragen aan een grotere inclusie van die groepen.

Daarom draagt de MIVB op verschillende manieren haar steentje bij aan de lokale samenleving: via het onderwijs, steun aan daklozen, bevordering van de diversiteit in het bedrijfsleven, socioprofessionele integratie…

  • Milieu

Als gevolg van de aard van haar activiteiten en haar omvang heeft de MIVB een grote ecologische voetafdruk die ze probeert te verkleinen.

  • Veiligheid en Beveiliging

Personenvervoer is onlosmakelijk verbonden met een vereiste van veiligheid. In haar werking streeft de MIVB er dan ook voortdurend naar de veiligheid te vergroten.

Naast deze verantwoordelijkheid die in het DNA van de MIVB zit, onderneemt de MIVB ook nog bijkomende acties, zoals sensibiliseringscampagnes (intern en extern) en opleidingen Ecodrive voor haar chauffeurs, met als doel een veiligere vervoersoplossing aan te bieden.

> Terug naar het overzicht