Guillaume, AD System Administrator

Wat is je functie bij de MIVB?

Ik beheer de Active Directory, een Microsoft-technologie die vergelijkbaar is met een telefoonboek waarin alle gebruikers van de MIVB zijn opgenomen, zowel de interne bedienden en de arbeiders (het personeel), als de consultants, de leveranciers en de mensen die toegang nodig hebben tot het IT-systeem van een computer of server waarvoor een badge nodig is.

Hoe lang werk je er al?

Ik werk al 3 jaar bij de MIVB, waarvan anderhalf jaar in het Tools-team.

Hoe ben je bij de MIVB terechtgekomen?

Ik had eerst een gesprek met een rekruteringsbureau en een van de belangrijkste criteria voor mij was menselijk contact. Dat ontbrak in mijn vorige jobs (eerst in een bank en daarna in een rekruteringsbureau), waar ik veel bezig was met programmeren en alleen in mijn kantoor werkte. Mijn drie criteria waren dus een job in de IT, menselijk contact en vooral een zinvolle functie.

Ik wilde ook graag een betere, groenere, schonere samenleving voor onze kinderen. Werken voor een bedrijf dat duurzame verplaatsingen mogelijk maakt sprak me dus zeker aan.

Hoe verliep je integratie in het bedrijf?

Ik ben bij de MIVB gestart in de coronaperiode. Ook al heb ik mijn manager pas een jaar later gezien, de sfeer die er vanop afstand heerste beviel me meteen. Door mijn job kom ik ook veel in contact met mensen. We praten veel.

Als je je eerste dag met vandaag vergelijkt: hoe ben je geëvolueerd?

Ik heb veel geleerd, van discipline tot zelfvertrouwen. Ik dacht dat je in de IT gebonden was aan één functie, maar ik heb me vergist. De MIVB liet me zien dat er duizenden verschillende beroepen in de IT bestaan en dat er enorm veel domeinen zijn waar ik mijn kennis kan benutten.

Is je functie intussen veranderd/geëvolueerd?

Ja, ik ben van Service Desk Engineer geëvolueerd naar Directory System Administrator.

Mocht je iets anders willen doen binnen de MIVB, zou dat kunnen?

Wat zo fantastisch is aan de MIVB, is dat je er bijna alle beroepen kan uitoefenen. Als je een beetje motivatie en enthousiasme aan de dag legt en je weet welke richting je uit wilt, dan kan je heel snel doorgroeien of een carrièreswitch maken.

Hoe zou je de sfeer bij de MIVB in één woord omschrijven?

Aangenaam. In vergelijking met andere bedrijven die ik ken, is er geen sprake van onderlinge concurrentie. Ook al verschillen we soms van mening, zoals dat overal wel eens het geval is, iedereen staat voor elkaar klaar.

Hoe zijn de mensen bij de MIVB?

Er werken meer dan 10.000 medewerkers bij de MIVB. Iedereen is van goede wil. We willen allemaal helpen en vooruitgang boeken. We proberen altijd samen vooruit te komen en dat is wat telt.

Kan je op je collega’s rekenen? Zo ja, kan je een concreet voorbeeld geven van toen dit nodig was?

We zijn er elke dag voor elkaar. Ik ben nog een juniorprofiel in mijn team, maar alle collega’s staan klaar om mij te helpen. We beheren dan wel verschillende competentiegebieden, maar ik kan op iedereen rekenen als ik een vraag heb. De twee collega’s met wie ik elke dag werk waardeer ik ook enorm op menselijk vlak.

Voel je je gewaardeerd?

Binnen onze afdeling zeker. Het fijne aan onze job is dat we vrij zijn om te werken zoals we willen. Er is geen sprake van micromanagement. Mijn manager heeft alle vertrouwen in mij.

Waar haal je voldoening uit?

Het geeft altijd veel voldoening wanneer je een project kan afronden. Ik heb het geluk dat ik mijn werk kan regelen op basis van wat er van me wordt gevraagd. Wanneer we de dingen die ons worden gevraagd verbeteren en het resultaat positief is, ben ik trots.

Op welk recent project/recente verwezenlijking ben je trots?

We hebben een grondige analyse uitgevoerd om de problemen met de gebruikersgegevens van de SAP-software te achterhalen en we zijn erin geslaagd om de synchronisatie met de andere teams te verbeteren.

Is je job stimulerend/uitdagend? Waarom?

Ja, omdat we vaak een heleboel dingen te doen hebben. Er is een deel dat minder complex is, maar wel wat denkwerk vereist. Het andere deel van het werk is meer gericht op onderzoek en research en vergt een nauwe samenwerking met de andere teams om een oplossing te vinden voor een bepaald probleem.

De MIVB loopt voorop in innovatie op het vlak van openbaar vervoer. Kan je dat illustreren met een voorbeeld?

De voortdurende investeringen in de bouw van nieuwe lijnen en de aankoop van rollend materieel, van nieuwe technologieën om de frequentie op de lijnen te verhogen zijn indrukwekkend. We hebben de neiging om het openbaar vervoer te bekritiseren, maar we hebben echt niet te klagen in Brussel. We beschikken immers over een kwalitatief openbaarvervoersnet. 

Heb je het gevoel dat je in je job een belangrijke rol vervult voor de stad Brussel?

Ja. Mocht mijn job geen deel uitmaken van de vele functies die nodig zijn voor de goede werking van de MIVB, zouden veel dingen niet lopen zoals het moet. Ik heb dus het gevoel dat ik mijn steentje bijdraag in Brussel.

Is men om jou bekommerd op het werk?

Ja. De mensen voor wie we werken tonen vaak hun dankbaarheid en onze rechtstreekse managers bekommeren zich om ons.

Wat zou je zeggen tegen iemand die twijfelt om te solliciteren bij de MIVB?

In tegenstelling tot wat wordt gezegd, werken we niet als ambtenaren die stoppen met werken wanneer het tijd is om te vertrekken. Wel is er een gezonder evenwicht dan in sommige bedrijven in de privésector. Wie vrijheid, autonomie en een goed evenwicht tussen werk en privéleven belangrijk vindt, ga ervoor!

Wil je meedoen?