Top Employer in 2024

Een extern bedrijf voert jaarlijks een audit uit bij de MIVB waarbij alle aspecten van human resources worden geëvalueerd. Dit moet haar kwaliteiten als werkgever voortdurend verbeteren zodat de vervoersmaatschappij concurrerend kan blijven op een almaar krappere arbeidsmarkt. In 2023 kreeg de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij het label van Top Employer voor het 10ste opeenvolgende jaar.

Dit label onderscheidt bedrijven die via duidelijk gedefinieerde processen en een innoverend hr-beleid zorgen voor een zo goed mogelijke werkomgeving voor hun werknemers. Tot de criteria die het Top Employer Institute onderzoekt, behoren meer bepaald het onthaal van nieuwe medewerkers, opleidingen, de ontwikkeling van vaardigheden van het personeel en de sociale voordelen die aan het personeel worden geboden.

"Elk jaar zetten duizenden medewerkers zich met passie in voor meer duurzame mobiliteit in Brussel voor vandaag en voor de toekomst. Wat hen motiveert is de tevredenheid van de reizigers, door hen een steeds hogere frequentie en meer comfort te bieden en door te investeren in het netwerk van de toekomst, met name met nieuwe bus-, tram- en metrolijnen. Samen vervoeren ze het Brussel van morgen", zegt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

Vorig jaar kwamen er 732 nieuwe werknemers bij de MIVB. Eind 2023 telde de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij in totaal 10.477 werknemers.

Medewerkers om onze team te versterken

Mobiliteit is een sector waarbinnen er geen gebrek is aan werk. Om het openbaarvervoersaanbod in Brussel te ontwikkelen en de werknemers die met pensioen gaan te vervangen, zoekt de MIVB dit jaar 570 nieuwe medewerkers.

Hogere frequenties, nieuwe lijnen, nieuwe trams, metro's en elektrische bussen, nieuwe signalisatie voor de metro, aanpassing van de remises voor de omvorming tot een elektrische vloot, digitalisering. Er is geen gebrek aan uitdagingen voor de MIVB bij de verdere modernisering en ontwikkeling van haar openbaarvervoersaanbod. 

Het merendeel van deze 570 banen zijn voor chauffeurs. De introductie van nieuwe bussen, trams en metro's, evenals het creëren van nieuwe lijnen en een hogere frequentie, vereisen extra chauffeurs.

De MIVB heeft een eigen rijschool voor bussen, trams en metro's. De kandidaten worden betaald tijdens hun opleiding, die 5 tot 9 weken duurt.

Ingenieurs, technishe en IT profielen

Nieuwe lijnen, nieuwe voertuigen, elektrificatie, herinrichting, modernisering, digitalisering... Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de MIVB investeren elk jaar aanzienlijke bedragen in grootschalige projecten om de Brusselse mobiliteit van morgen vorm te geven, steeds met de klant in het achterhoofd. Om deze uitdagingen aan te gaan, moet de MIVB een beroep doen op een brede waaier van technische en gespecialiseerde profielen.

Vandaag heeft elk project een IT- en digitaal luik, daarom zijn we op zoek naar een groot aantal IT-profielen. We zijn op zoek naar een breed spectrum aan profielen: ingenieurs, technisch afgestudeerden, people managers, werfleiders en supervisors, experts in bouw, energie en wegen, IT- en telecomprofielen.

Young Starters in 2024

Om ingenieurs en technisch afgestudeerden aan te trekken, lanceerde de MIVB in 2017 het programma "Young Starter". Dankzij dit programma kunnen jonge werknemers die aan het begin van hun professionele loopbaan staan, een contract van onbepaalde duur krijgen en tijdens hun eerste twee jaar binnen de MIVB drie opdrachten van acht maanden uitvoeren in drie verschillende departementen, om zo het carrièrepad te kiezen dat het best aan hun verwachtingen beantwoordt.

Tijdens de laatste promotie kozen de Jonge Starters, die een opleiding als burgerlijk of industrieel ingenieur hadden gevolgd of een technisch bachelordiploma hadden, voor de MIVB om hun professionele loopbaan te beginnen. In 2024 wil de MIVB hen opnieuw verwelkomen. Deze win-winoperatie is een echte kans om deze profielen, die bijzonder moeilijk te vinden zijn op de arbeidsmarkt, aan te trekken en aan te werven.

Steeds meer vrouwen

De MIVB zet zich in om haar diversiteit te vergroten door zoveel mogelijk vrouwen aan te werven, in het bijzonder bij haar personeel op het terrein. In 2017 telde de MIVB 9,90% vrouwelijke personeelsleden en 6,95% vrouwelijke bestuurders. Eind 2023 was dit cijfer gestegen tot 10,94% voor alle personeelsleden en 8,40% voor de bestuurders.

Zin om ons team te komen versterken?