Jean-Richard, Corporate Budget & Controlling Manager

Wat is je functie bij de MIVB?

Ik ben Corporate Budget & Controlling Manager bij de MIVB. Mijn belangrijkste verantwoordelijkheid is het coördineren van de activiteiten met betrekking tot de consolidatie van en besluitvorming over de MIVB-budgetten, alsook het analyseren en bekendmaken van de financiële resultaten aan onze beheersorganen.

Hoe lang werk je er al?

Ik ben bij de MIVB begonnen in 2006 nadat ik langs de normale weg gesolliciteerd had voor een functie bij de financiële dienst. Sindsdien heb ik er verschillende functies en verantwoordelijkheden uitgeoefend. 

Hoe verliep je integratie in het bedrijf?

Ik had het geluk dat ik van bij het begin goed werd begeleid en ondersteund.

Als je je eerste dag met vandaag vergelijkt: hoe ben je geëvolueerd?

Er is veel gebeurd in zeventien jaar. De MIVB heeft me de mogelijkheid gegeven om van verschillende materies te proeven en de uitdagingen beter te begrijpen om een kwaliteitsvolle dienst te bieden aan de pendelaars. Ik heb in mijn functie de kans gekregen om teamverantwoordelijke te worden en dat heeft sterk bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling.

Is je functie intussen veranderd/geëvolueerd?

Ik ben begonnen als adjunct-schatbewaarder. Daarna ben ik Corporate beheerscontroleur geworden, vervolgens ben ik overgegaan naar de boekhouding waar men mij een team heeft toevertrouwd, en nu ben ik teruggekeerd naar het Corporate beheer, maar als verantwoordelijke van een cel.

Mocht je iets anders willen doen binnen de MIVB, zou dat kunnen?

Ja, de MIVB biedt altijd mogelijkheden aan wie over de nodige kwaliteiten en het nodige enthousiasme beschikt. Mijn parcours is daarvan het bewijs.

Kan je ons in enkele woorden uitleggen waarom je bij de MIVB werkt?

De inhoud van mijn job is boeiend en complex. Bij de MIVB helpen we het dagelijkse leven van de Brusselaars te vergemakkelijken en dat is een mooie missie. Het evenwicht tussen werk en privéleven is niet onbelangrijk, zeker wanneer je zoals ik kinderen hebt. De leidinggevenden zijn ook vriendelijk en we kunnen over veel dingen open praten.

Kan je op je collega’s rekenen? Zo ja, kan je een concreet voorbeeld geven van toen dit nodig was?

We werken altijd samen als een team en we ontlasten elkaar.

Voor welk project/welke taak heb je onlangs als team moeten werken?

Ik werk altijd in team. Ik beschouw mezelf een beetje als dirigent voor een team van bekwame experts die bereid zijn elkaar te helpen om onze projecten tot een goed einde te brengen.

Op welk recent project/recente verwezenlijking ben je trots?

We werken aan het project Magellan, een groot project met als doel onze SAP-systemen te optimaliseren om de boekhouding, de human resources, het onderhoud, enz. beter te beheren.

Is je job stimulerend/uitdagend? Waarom?

Ja, want mijn job is absoluut niet eentonig en ik werk aan verschillende materies met heel wat mensen met verschillende profielen.

Heb je het gevoel dat je in je job een belangrijke rol vervult voor de stad Brussel?

De MIVB vervult een essentiële rol in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en elke MIVB’er draagt zijn steentje bij.

Wat zou je zeggen tegen iemand die twijfelt om te solliciteren bij de MIVB?

De MIVB is een grote familie en mijn professionele ervaring is altijd positief geweest. We hebben een mooi evenwicht tussen werk en privéleven. Toen ik bij de MIVB begon als jonge ouder was dat echt ideaal!

Wat vind je van het evenwicht tussen werk en privéleven?

Heel goed. Bedienden mogen structureel telewerken, we hebben veel verlofdagen en de MIVB past zich aan je levensritme aan. Als ik last minute voor een verrassing kom te staan, kan ik altijd met mijn werkgever overeenkomen om verlof te nemen. Mijn leidinggevende is zeer flexibel en dat is zeer waardevol.

Wat vind je het grootste voordeel aan je job?

De flexibiliteit en het belang dat de MIVB hecht aan ons privéleven.

Is men om jou bekommerd op het werk?

Ja, zeer zeker. Mijn leidinggevende waakt over mijn welzijn en zou niet aarzelen om een oplossing te vinden om me te helpen.

Wil je meedoen?