Philippe, Verantwoordelijke voor het studie- en projectenbureau en infrastructuurprojecten voor het net

Meer getuigenissen

Welk traject legde u af?

Ik studeerde voor ingenieur geomatica in Zwitserland. Daarna behaalde ik een master in bedrijfsmanagement in Frankrijk. Ik werkte in Zwitserland, Frankrijk en Denemarken voor ik in 2001 naar België verhuisde. In het begin werkte ik voor een studiebureau. Ik hield mij bezig met architectuurplannen voor gevels, topografisch werk,… Daarna zocht ik een nieuwe uitdaging en solliciteerde ik bij de MIVB. Ik ging er in 2006 als ingenieur aan de slag, bevoegd voor de coördinatie van de technische studies. Ik berekende de precieze doorkomst van de tram. Daarbij moet je rekening houden met externe beperkingen door de omvang van het voertuig, het traject op zich (bochten, enz), en met projectbeheer voor de aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen in de openbare ruimte.

 

En nu?

Sinds 2011 nam ik het beheer over van het studie- en projectenbureau voor de infrastructuur van het net, nadat de verantwoordelijke met pensioen ging. We houden ons bezig met haalbaarheidsstudies, over de voorontwerpen, tot de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, voor alles wat met openbare ruimte te maken heeft en dit zowel voor het busnet als voor het tram- en metronet. Dat gaat van de verlenging van de metro noord-zuid tot de veranderingen verbonden aan de invoering van een voetgangerszone in de Vijfhoek tot de ontwikkeling van nieuwe tramlijnen.

 

Over welke kwaliteiten moet je beschikken om je werk uit te voeren?

Ik denk dat je reactief moet zijn, in staat moet zijn verschillende projecten aan te pakken en snel van het ene op het andere dossier over te schakelen. Je moet ook geduld kunnen oefenen en volharding aan de dag leggen. Het technische gedeelte van mijn werk is belangrijk, onder andere voor de trajecten van de lijnen maar er komen ook stedenbouwkundige en politieke aspecten aan te pas bij de uitvoering van een project.

 

Wat vind je leuk bij de MIVB?

Ik houd ervan voor het openbaar vervoer te werken. Het is een noodzakelijke sector voor de maatschappij en ook een heel aantrekkelijke. Je leert er veel door samen te werken met het Gewest en de gemeenten en het werk omvat zowel technische als politieke aspecten.

De MIVB biedt ook een zeer aangename werkomgeving aan, talrijke voordelen en echte carrièremogelijkheden. En bovendien moet ik toegeven dat we ons goed amuseren. We leren elke dag bij. Het gaat altijd om andere projecten en het is fantastisch om deze uiteindelijk gerealiseerd te zien, terwijl we er van in het begin bij waren toen het nog maar ideeën waren.

Meer getuigenissen