Hervé, Verantwoordelijke voor de dienst roltrappen en liften, in de hoofdrol

Meer getuigenissen

Hoe kwam u bij de MIVB terecht?

Ik deed mijn studies in Kameroen, waar ik een universitair diploma in technologie behaalde (DUT). Bij mijn aankomst in België volgde ik studies industrieel ingenieur en elektromechanica. Daarna solliciteerde ik bij de MIVB, die een beheerder voor de roltrappen zocht. Ik werd aangeworven en na zes maanden legde ik het examen af voor de functie van verantwoordelijke van de dienst roltrappen en liften.

 

Waaruit bestaat jouw werk concreet?

Ik sta in voor de beschikbaarheid van de roltrappen en de liften. Ik ben verantwoordelijk voor liefst 575 roltrappen en 140 liften en ik word daarvoor bijgestaan door een ploeg van 13 personen. Mijn rol bestaat er voornamelijk in het onderhoudsplan te ontwikkelen en uit te voeren om de doelstellingen qua beschikbaarheid te bereiken die voorzien zijn in het beheerscontract tussen de MIVB en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit plan wordt vervolgens geïntegreerd in een bijzonder lastenboek, dat onze ploegen en onderaannemers moeten respecteren. Wij beschouwen de roltrappen en liften als een vierde vervoerswijze bij de MIVB en dus moet uiteraard ook de veiligheid van de reizigers verzekerd worden. Het valt onder mijn verantwoordelijkheid om erover te waken dat alle uitrustingen de geldende normen respecteren en we voeren daarvoor ook geregeld werken uit.

Ik heb tevens de verantwoordelijkheid over het welzijn van mijn medewerkers en ik waak er, samen met de preventieraadgevers, over dat hun dagelijks werk in de best mogelijke omstandigheden verloopt én in alle veiligheid.

 

Vindt u gemakkelijk nieuwe collega’s?

Het onderhoud van de roltrappen en liften noodzaakt kennis van mechanica, elektriciteit en automatisering én in elektronica. Iemand die in onze ploeg wil komen werken moet zijn of haar polyvalentie aantonen. Bijgevolg is het niet evident om nieuwe medewerkers te vinden. Maar een opleiding in elektromechanica is een goede basis en daarna zorgt de MIVB voor specifieke interne opleidingen.

 

Over welke eigenschappen moet iemand beschikken om uw werk uit te voeren?

Je moet een degelijke technische kennis hebben om binnen een redelijke termijn oplossingen te vinden voor bepaalde problemen, snel beslissingen kunnen nemen, autonoom kunnen zijn, een luisterend oor bieden, polyvalent zijn en de vragen en beschikbare resources goed kunnen beheren, want alles is dringend. Maar het is een passionerend beroep. We vervelen ons nooit, we leren elke dag bij. Er heerst een goede werksfeer, we zijn een beetje als een familie. Aan het eind van de dag kan je zeggen dat je nuttig bent geweest en ten dienste stond van de klanten. Soms krijgen we felicitatiemails van de reizigers en dat doet uiteraard plezier.

Het is soms moeilijk je het aantal verschillende beroepen bij de MIVB in te beelden. Het is een maatschappij die beweegt, voortdurend innoveert in alle sectoren en het accent legt op het welzijn van haar personeel.

 

Meer getuigenissen