Gaetan, verantwoordelijke kostenraming en herfacturering

Meer getuigenissen

Waarom heb je voor de MIVB als werkgever gekozen?

Ik ben geboren in Brussel en heb er altijd gewoond. Voor mij is de MIVB heel belangrijk op het vlak van mobiliteit. Ik heb vastgesteld dat ze in de laatste jaren positief geëvolueerd is op het vlak van communicatie, zichtbaarheid en aanwezigheid op sociale media. Ik ken in mijn omgeving meerdere mensen die bij de MIVB werken. Omdat ze wisten dat ik openstond voor nieuwe uitdagingen, hebben ze mij een vacature voor een functie in Project Development voorgelegd die me zou kunnen liggen. Ik heb hun raad gevolgd, heb gesolliciteerd en werd aangeworven.

 

Wat houdt jouw functie precies in?

De precieze naam van mijn functie is «Verantwoordelijke kostenraming en herfacturering».

De cel Kostenraming en Herfacturering bestaat uit 2 polen:

• De eerste houdt zich bezig met de kostenramingen. Dit houdt in dat de nodige financieringen moeten bekomen worden bij het Gewest of de federale staat via Beliris, in functie van de projecten. Het bedrag van de werkzaamheden wordt bepaald op basis van de beschikbare documenten (plannen, bestekken, stedenbouwkundige vergunningen, …) en er moet een verantwoordingsdossier opgemaakt worden om goedkeuring te bekomen.

• Wanneer het project uitgevoerd wordt, is het de beurt aan de pool Herfacturering. Deze staat in voor de financiële opvolging van het project in functie van de verschillende fases ervan. Hier wijzigt de gesprekspartner binnen de MIVB; men staat dan in contact met de teams van het terrein en de uitvoerende teams.

Wanneer er voldoende werkzaamheden uitgevoerd en gefactureerd werden, worden de vorderingsstaten opgemaakt om de uitgegeven bedragen te kunnen terugvorderen. De MIVB schiet het bedrag van de werkzaamheden dus voor en vordert dit nadien terug van de bevoegde overheden.

Mijn functie is een gemengde functie die bestaat uit een technisch gedeelte en een financegedeelte die veel interne contacten vergt (Competence Centers, Boekhouding, Beheerscontroleur, Public Affairs, Aankopen, …).

 

Wat bevalt je bij de MIVB?

Het eerste beeld dat de MIVB bij mensen oproept zijn de chauffeurs. Enerzijds omdat ze met veel meer zijn en anderzijds omdat ze zichtbaarder zijn. Maar je moet weten dat er ook veel mensen achter de schermen werken die ervoor zorgen dat de voertuigen kunnen rijden, maar die ook werken aan de ontwikkeling van het net. Dat is een van de sterktes van de MIVB.

Ik hou ook van de omvang van het bedrijf en de daaruit voortvloeiende diversiteit van de beroepen. Er zijn veel verschillende functies en allerlei types profielen, zowel in de kantoren als in de stelplaatsen.

Wat ik nooit gekend heb in andere bedrijven waar ik gewerkt heb is dat de MIVB is een groot bedrijf waar iedereen een kans krijgt en waar belang gehecht wordt aan diversiteit.

Ten slotte hou ik ervan om bij te dragen aan de werking van mijn omgeving en het gevoel te hebben onmisbaar te zijn voor de evolutie en de ontwikkeling van de mobiliteit in Brussel. Ook al ben ik maar een kleine schakel in een enorme keten, als iedereen zijn goede wil en zijn competenties aanwendt kan het bedrijf correct functioneren en de talrijke uitdagingen tot een goed einde brengen.

Meer getuigenissen