Luc, Systems Engineering Manager

Meer getuigenissen
(Artikel teruggevinden op Stepstone)

 

Luc, ingenieur bij de MIVB, vertelt: "We realiseren hier onze dromen"

Wie zich met bus, tram of metro doorheen Brussel beweegt, maakt gebruik van openbaar vervoersmaatschappij MIVB. Haast 10.000 medewerkers leiden elke dag het complex raderwerk van het Brusselse openbaar vervoer in goede banen. Op de afdeling Transport Systems van MIVB vinden we Luc De Vlieghere (57). Hij staat sinds 5 jaar aan het hoofd van het team System Engineering: 12 ingenieurs die meewerken aan de integratie van een gemoderniseerd metronet.

Het metrosysteem is een complex technisch gegeven. Tunnels, energievoorziening, treinen, veiligheidssystemen, reizigersinformatie, communicatiesystemen tussen bestuurder en controlecentrum, … Elk onderdeel heeft impact op de andere factoren. Het komt er dus bij een grote vernieuwing op aan om alles op elkaar af te stemmen.

 

Een lekker stuk taart

“Voor een ingenieur is dit project een lekker stuk taart,” lacht Luc De Vlieghere. “Toen de opstart van dit programma (voor het moderniseren van de metro, nvdr.) vijf jaar geleden aangekondigd werd, zag ik dat als een enorme opportuniteit. Ik zette de stap naar MIVB en heb het me sindsdien nog geen moment beklaagd.” Luc koos vooral voor deze job omwille van de maatschappelijke relevantie. De vraag naar openbaar vervoer in Brussel is enorm. En dan zijn er nog het klimaatvraagstuk, het mobiliteitsprobleem en de groei van de stad: als openbaar vervoersmaatschappij speel je daar een enorme rol in.

 

Pionierswerk

Luc en zijn team leveren pionierswerk. Eerder werkte MIVB vooral afzonderlijke projecten af: het aankopen van nieuwe treinen, het upgraden van reizigersinfo, het vernieuwen van bushaltes, enz. Vandaag werkt de dienst System Engineering aan de integratie van een 30-tal gebundelde projecten om de vernieuwde metro zo efficiënt mogelijk te maken. Elk teamlid is verantwoordelijk voor het realiseren van eigen deelaspecten en stemt die af met alle stakeholders.

Want naast het technische luik is er ook nog het organisatorische: bestuurders, dispatching, ondersteuning van reizigers, veiligheid, de technische expertisecentra, onderhoud, en zo verder. “We moeten soms al onze overtuigingskracht inzetten om betrokkenen mee te krijgen met een verhaal. Ongeveer de helft van je tijd besteed je hier aan overleg. Je krijgt van alle kanten interessante kennis en inzichten waarvoor je oplossingen zoekt,” legt Luc uit, “het voordeel is dat beslissingen uiteindelijk breed gedragen worden.”

 

Een groeiverhaal op de rails

Het belang van goed en beter openbaar vervoer in Brussel wordt de laatste jaren door de overheid volop erkend. Navenante budgetten worden dan ook vrijgemaakt om het efficiënter en moderner te maken. “Het is fijn werken in een omgeving waar bewegingsruimte is, waar zaken mogelijk zijn,” legt Luc uit. MIVB gaat overduidelijk voor groei en voor een toekomstgerichte mobiliteit.

“Je kan hier groot dromen en deze dromen ook realiseren. Dat je daarbij een aantal obstakels moet overwinnen, maakt het werk net extra uitdagend,” zegt Luc. “Neem nu het uitrollen van onze realisaties terwijl de metro intussen volledig operationeel moet blijven.” Als ingenieur bij MIVB werk je in een omgeving die technisch enorm breed is. Je kan de kant op van bouwkunde, energietechniek, informatica, veiligheidssignalisatie, voertuigtechniek, en ga zo maar even door.

 

Bewust kiezen voor de job

Een van de sleutelwoorden bij MIVB is ‘samen’. Alleen door samen te werken, geraak je vooruit, is het devies. Wie niet uit is op individueel scoren en zich als teamplayer opstelt, zal zich hier goed voelen. “Voor heel wat mensen is deze job een bewuste keuze,” vertelt Luc, “Nee, we hebben geen bedrijfswagen. En ja, ik kan elders vast een iets hoger loon krijgen. Maar zal ik daar gelukkiger van worden? Ik vind het belangrijk dat mijn job een grote maatschappelijke relevantie heeft: mensen vervoeren, ontmoetingen mogelijk maken, vrienden samenbrengen, verplaatsingen realiseren, mobiliteit optimaliseren. Tegelijkertijd ervaar ik een goede work-life balans en veel begrip voor persoonlijke situaties.”

Wie zich aangesproken voelt door het verhaal van Luc, kan gerust een kans wagen bij de Brusselse organisatie. Bij MIVB staan immers continu interessante posities als ingenieur of IT’er open.

Meer getuigenissen