Serge, Werfleider bouw

Meer getuigenissen

Serge, je hebt lang in de privésector gewerkt, hoe ben je bij de MIVB terechtgekomen?

Ik heb gedurende meer dan 25 jaar in de privésector gewerkt als werfbeheerder, mais ik heb beslist om een andere richting uit te gaan. Er werd te veel druk op mij gelegd en ik had zin om mijn ervaring ten dienste te stellen van een ander bedrijf. Intussen werk ik al 2 jaar voor de MIVB.

 

Je werkt nu dus al 2 jaar in het domein van de bouw, waaruit bestaat je beroep precies?

Ik ben leidinggevend werfbeheerder, dat wil zeggen dat ik me voornamelijk bezighoud met het dagelijks beheer van de werf, wat meerdere uiteenlopende taken inhoudt.

Ik verzorg eerst en vooral het technisch beheer. Dat houdt in dat ik erop toezie dat de werkzaamheden die uitgevoerd worden door een externe aannemer in overeenstemming zijn met de plannen, de bestekken en de opmetingsstaten. Dat wil zeggen, dat hij onze aanvragen uitvoert met de overeengekomen kwaliteit en kwantiteit waarvoor hij betaald wordt.

Wat het financieel beheer van de werf betreft, moet ik nagaan dat de werkzaamheden niet duurder gefactureerd worden dan afgesproken, dat de hoeveelheden niet meer zijn dan gevraagd of dat de prijzen van de bijkomende werkzaamheden niet overdreven zijn.

Dan is er ook nog het veiligheidsgedeelte, het gedeelte dat de contacten met de interne diensten van de MIVB betreft, maar ook het gedeelte dat de externe consultants betreft en contacten inhoudt met de architecten, ingenieurs en de verschillende studiebureaus die voor ons werken.

 

Kan je ons iets vertellen over een van je lopende projecten?

Momenteel werk ik aan een zeer groot project dat bijna al mijn tijd in beslag neemt, namelijk het project «Maintenance Center Haren» (MCH), dat 4 jaar geleden van start ging. Met een budget van 65 miljoen euro is het de bedoeling om een garage te bouwen waar het groot onderhoud van de trams en bussen kan uitgevoerd worden (bijvoorbeeld, het verwijderen van wielen, accu’s en pantografen om ze te onderhouden/vervangen, het volledig herstellen van een bus dat beschadigd raakte bij een ongeval, …). Deze garage omvat met name een carrosserie, een laswerkplaats, een schrijnwerkerij en zelfs een werkplaats met naaimachines om de stoelen van de trams en bussen te maken. De MIVB is echt een grote machine! Terwijl de meeste bedrijven uitbesteden, produceert ze enorm veel dingen intern. Ik denk dat zodra alles opgestart zal zijn, het een zeer interessante plaats zal zijn om te bezoeken. Deze werf zal in principe afgerond zijn in de loop van 2019.

Daarna, vanaf begin 2020, zal ik me bezighouden met de bouw van de stelplaats Marly, voor onze nieuwe elektrische bussen.

Ik wens te benadrukken dat het zeldzaam is om met dit soort budget te kunnen werken, dat de projecten altijd uiteenlopend zijn en dat ze verschillende technieken vergen. Het is altijd verrijkend om hier meer over te leren (rails, elektrificatie, signalisatie, enz.)

 

Hoe heb je je aankomst bij de MIVB beleefd, na 25 jaar in de privésector?

Wat mij het meest opviel was dat de financiële druk onvergelijkbaar is! In de privésector moest ik jaarlijks een bepaalde omzet (met een bepaalde marge) bereiken en daarvoor moesten alle middelen ingezet worden. Hier is dat het omgekeerde. We hebben een budget en we moeten het publiek geld zo goed mogelijk beheren! Dat is veel aangenamer en geeft ons de tijd om correct te werken.

Meer getuigenissen