Laetitia, Schilder koetswerk

Meer getuigenissen

Hoe kwam u bij de MIVB terecht?

Na mijn studies werkte ik enkele maanden als schilder bij een koetswerkafdeling. Daarna kreeg ik de kans om bij de MIVB aan de slag te gaan. Er werkten daar al verschillende van mijn familieleden, waardoor ik het bedrijf dus al een beetje kende. Ik legde psychotechnische proeven af, deed een gesprek, praktische tests en ik startte een maand geleden bij de schildersfadeling van de remise Kuregem.

 

Waaruit bestaat uw werk?

Ik verf onderdelen van een tram met een schilderspistool. Het gaat bijvoorbeeld om stukken die hersteld werden na een ongeval. Het aantal te schilderen onderdelen per dag varieert uiteraard volgens het type onderdeel, de complexiteit van het werk,… In deze werkplaats herstellen we trams die een ongeval hadden, maar we voeren ook een volledige revisie uit van de trams à rato van twee trams per maand.

 

En wat spreekt je aan in je job?

Ik werk in een ploeg van twaalf personen. Ik ben de enige vrouw die hier verft met een schilderspistool, maar dat stoort mij helemaal niet. Ik ben het gewend te werken met mannen. Je moet vooral goede handenarbeid kunnen leveren om dit werk uit te voeren. Ik volg ook opleidingen, onder andere op het vlak van veiligheid, en ik ga leren hoe je polyester kan herstellen.

Meer getuigenissen