Jonathan, Regulator bij de dispatching tram

Meer getuigenissen

Jonathan, hoe ben je regulator geworden?

Voordat ik bij de MIVB terechtkwam, werkte ik voornamelijk in een kantoor en deed ik elke dag dezelfde terugkerende taken. Van de ene op de andere dag heb ik beslist om een andere richting uit te gaan. Een vriend van mij, een buschauffeur, heeft me informatie gegeven over de MIVB. Ik ben gestart als trambestuurder in de Koningslaan. Dat was een zeer mooie en verrijkende ervaring. 3 jaar later kreeg ik gezondheidsproblemen en werd ik overgeplaatst naar de stelplaats van Elsene, waar alle generaties trams ingezet worden, in tegenstelling tot de Koningslaan. Dankzij deze overplaatsing kon ik mijn competenties in verband met het net verruimen. Een tijdje later heb ik gesolliciteerd voor de functie van tramregulator. Ik ging op gesprek en legde een aantal tests af en … kreeg de job!

Wat houdt de job van ‘tramregulator’ concreet in?

De functie van regulator is een functie die ons voorbereidt op de functie van dispatcher. Je leert het net en de werking van de dispatching kennen gedurende 2 jaar, en in het 3de jaar word je opgeleid tot dispatcher. De verschillen tussen beide functies zijn miniem, maar een dispatcher geeft bijvoorbeeld de toelatingen op het vlak van veiligheid, in tegenstelling tot de regulator.

Wat zijn jouw dagelijkse taken?

Het doel van een regulator (en een dispatcher) is om een tram van punt A naar punt B te laten rijden. Om de tram ongehinderd te laten rijden zorgen wij voor de ‘regulatie’ van het net, dat wil zeggen dat we de trams en de lijnen beheren, vervroegde vertrekken voorzien wanneer een andere tram moet omgeleid worden of moet terugkeren naar de stelplaats, contact opnemen met het Rollend Materieel in geval van defecten, interventies plannen, … Rustige momenten zijn zeldzaam bij ons! Er zijn altijd problemen op het net, wat maakt dat elke dag verschillend is! Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat er een tak van een boom op de bovenleidingen valt. Zonder de bovenleidingen kunnen de trams niet rijden! De trams moeten dan omgeleid worden, de bestuurders die met hun voertuig geblokkeerd staan en de vervangers op lijn moeten verwittigd worden, de respectieve stelplaatsen en de technische en interventieploegen moeten verwittigd worden, er moet contact opgenomen worden met het Rollend Materieel, … Dit soort interventie kan tot 2u duren voordat het normale verkeer hersteld is. Jammer genoeg begrijpen de reizigers niet altijd het belang van deze interventies.

Wat zijn de grootste moeilijkheden in jouw job?

Het is een zeer boeiend en afwisselend, maar ook mentaal zeer zwaar beroep, want wanneer de bestuurders ons opbellen, is dat altijd om slecht nieuws te melden. Volgens mij moet je over meerdere competenties beschikken om bij de dispatching te werken: je moet stressbestendig zijn, kunnen multitasken, je kalmte kunnen bewaren in crisismomenten, een situatie kunnen herleiden tot de essentie, zin hebben voor analyse en goed kunnen communiceren in de twee talen. Dat laatste is zeer belangrijk, want soms bellen de bestuurders/-sters die in shock zijn ons maar één keer op om informatie te geven over het incident. Dat gebeurt vaak in de moedertaal van die persoon, en het is belangrijk dat je alle informatie dan van de eerste keer begrijpt! Een andere niet te verwaarlozen moeilijkheid die eigen is aan de functie, is het uurrooster. Er zijn verschillende shifts (5:00 – 13:00, 12:00 – 20:00, 22:00 – 6:00, …), in verschillende beurtrollen (4-6: 4 werkdagen, 2 verlofdagen, 5-7: 5 werkdagen, 2 verlofdagen). Dat zijn geen gemakkelijke arbeidsomstandigheden, maar financieel is dat wel heel interessant. Anderzijds is dit een heel verrijkend en boeiend beroep, vooral wanneer je gemotiveerd bent. Het is voor een groot deel dankzij ons dat problemen op het net opgelost geraken, ons beroep is dus erg nuttig!

Ben je gelukkig?

Vandaag oefen ik een functie uit die me enorm bevalt. Ik ben steeds bezig en geconcentreerd op mijn werk. Soms, wanneer ik een rust- of verlofdag heb, let ik op wat er op het net gebeurt (werven, omleidingen, …) omdat er veel gebeurt wanneer je een paar dagen afwezig bent!

Waarom hou je van de MIVB?

Ik denk in de eerste plaats aan het familiegevoel en het feit dat iedereen elkaar helpt. Alle mensen groeten elkaar hier in de gebouwen, maar ook daarbuiten! Dankzij de mondmaskers die de MIVB ons gegeven heeft, herkennen we elkaar allemaal zelfs buiten de kantoren! De MIVB is een werkgever die werkzekerheid biedt en iedereen een kans geeft, zowel arbeiders als bedienden, en zelfs als je onderaan de ladder begint. Het bewijs: ik ben gestart als bestuurder, vandaag ben ik regulator en volgend jaar, als alles goed gaat, zal ik dispatcher zijn! Ik heb ook een aantal collega’s die al een twintigtal jaar bij de MIVB werken en die naar 5-6 verschillende functies geëvolueerd zijn. We hebben hier echt niet te klagen! We hebben ook recht op heel wat voordelen, zoals verzekeringen, abonnementen voor het gezin, een vrij hoog en interessant loon, en 35 verlofdagen! Ik ben trots om bij de MIVB te werken. Het is een bedrijf in volle ontwikkeling en een pijler voor de mobiliteit.

Meer getuigenissen