David, Ontwerptechnicus voor de tracés van tram en metro

Meer getuigenissen

Erbij zijn vanaf het begin van een MIVB-project en het eindresultaat zien, is een geweldig gevoel!

 

Hoe kwam je bij de MIVB terecht?

Ik volgde de opleiding elektromechanica in het secundair. Vervolgens werkte ik in een elektrozaak. Twaalf jaar later volgde ik avondschool om mijn graduaatsdiploma te halen. Ik zag dat de MIVB een Jobday organiseerde en op zoek was naar mensen met mijn profiel. Via de Jobday werd ik gekozen in de functie van ontwerptechnicus voor de sporen. Ik was op zoek naar een job in de lijn van mijn diploma, in een stabiel bedrijf met bijhorende voordelen en waar ik toekomstperspectieven zou hebben. En de MIVB voldoet nog steeds aan al mijn verwachtingen.

 

De sporen zijn jouw vak?

Mijn werk bestaat erin om de uitvoerbaarheid van nieuwe tramlijnen of de verlenging van bestaande lijnen te bestuderen. Ik ben erbij van in het begin van een project: wij bepalen of een project haalbaar is (rekening houdende met alle geldende normen, zoals afmetingen van de tram, plaats voor andere vervoerswijzen, enz). Een uitvoerbaarheidsstudie opent de discussie met andere betrokken partijen zoals gemeenten, het Gewest, de andere weggebruikers. Deze studie wordt vervolgens besproken, en aangepast op basis van alle opmerkingen, altijd voor ogen houdend dat de tram goed kan rijden (de bochten van de sporen, bijvoorbeeld). Het is een kwestie van een zo goed mogelijk evenwicht en compromissen te sluiten. Zodra de studie afgelopen is gaan we over naar de stedenbouwkundige aanvragen. Mijn collega’s die zich bezighouden met de studies van de sporen verfijnen die schets en bestellen het materiaal, het juiste type ondergrond met de bepaling van de manier waarop de sporen moeten worden geplaatst, enz. En uiteraard volgt dan de uitvoering.

Ik werkte meer bepaald aan de verlenging van lijn 8 in Woluwe en aan de gloednieuwe tramlijn 9 aan de kant van Jette en Ganshoren. Dat is trouwens wat me bevalt aan mijn werk bij de MIVB: aan iets concreet kunnen meewerken en technische uitdagingen aangaan, iets verwezenlijken dat ten dienste staat van de maatschappij en ten voordele van de mobiliteit, van het openbaar vervoer en het leefmilieu. De MIVB biedt mij dat alles. Ik herinner mij dat ik, toen ik pas bij de MIVB begon, foto’s ging nemen in Jette om de studies aan te vatten van de toekomstige lijn 9. En vandaag is die lijn een realiteit.

 

Interessant beroep en fantastische sfeer!

Bij de MIVB leer je elke dag bij. Vandaag help ik de collega’s die werken aan het project van Metro 3. We hebben nieuwe informaticaprogramma’s en evolueren naar 3D-tekeningen. En dan had ik het nog niet over de fantastische sfeer in mijn ploeg en de vele contacten met andere diensten. Ook dat is belangrijk om zich goed te kunnen voelen op het werk.

 

Meer getuigenissen