Laurent, directeur van het opleidingscentrum voor bovengronds openbaar vervoer

Meer getuigenissen

Van trambestuurder tot opleidingsverantwoordelijke

Laurent kwam 20 jaar geleden bij de MIVB werken als trambestuurder. Vandaag staat hij aan het hoofd van het opleidingscentrum van de bus en de tram. Deze erg getalenteerde man vertelt ons meer over zijn indrukwekkende parcours bij de MIVB.

Welke opleiding volgde je vooraleer je bij de MIVB kwam?

Nadat ik humane wetenschappen volgde, koos ik voor een opleiding illustratie aan Sint-Lucas. Daarna moest ik op zoek naar een job waarvan ik zou kunnen leven. Mijn vader werkte als buschauffeur bij de MIVB, en zo kwam ik op het idee om er zelf ook te solliciteren. Alleen koos ik voor de tram. Ik had daarvóór al bij de MIVB gewerkt als student tijdens de schoolvakanties en het bedrijf lag me wel. Ik startte als bestuurder in de remise in Elsene in 1997.

Hoe was dat voor jou om trambestuurder te zijn?

Ik vond het altijd plezierig, een tram besturen. Ik voelde me echt vrij en kon me door heel Brussel bewegen. Dankzij het flexibele uurrooster had ik naast het werk tijd om me bezig te houden met tekenen en wielrennen. Vandaag illustreer ik kinderboeken en ben ik trainer in een fietsschool waarbij jongeren tussen 13 en 18 jaar leren fietsen op de weg. En soms krijg ik de kans mijn beroep en mijn passie te combineren: zo mocht ik bijvoorbeeld het logo voor de 150ste verjaardag van de tram ontwerpen. Ik ben blij dat ik mijn steentje kon bijdragen aan dit evenement en het was heel fijn om te zien hoezeer de Brusselaars dit apprecieerden.

Kan je ons meer vertellen over jouw loopbaan bij de MIVB?

In 2007 werd ik stelplaatsassistent in Elsene en in 2014 werd ik er entiteitschef. Als entiteitschef was ik verantwoordelijk voor alles rond de organisatie van de remise: van administratie tot budget, het beheer van de lijnen, het opvolgen van de klachten van reizigers, het inplannen van verlof, enz. Als entiteitschef ben je om de drie maanden een week van wacht. Tijdens die week kan je dag en nacht opgebeld worden wanneer er zich een incident voordoet op het tramnet. Onze rol ter plaatse is om de situatie te overzien en te analyseren en ervoor te zorgen dat de procedures goed worden uitgevoerd. Zo behoud je een nauwe band met het terrein. Sinds mei 2021 ben ik de nieuwe directeur van het opleidingscentrum voor bovengronds openbaar vervoer in Haren.

Kan je ons wat meer vertellen over deze nieuwe uitdaging?

Ik wilde verder doorgroeien, nieuwe zaken bijleren en ervaringen opdoen. Ik hield er altijd al van om mensen zaken te kunnen bijleren, ongeacht hun niveau. Hoewel ik nooit als opleider werkte, kon ik in mijn vorige functie een aantal collega’s opleiden en deze vorm van pedagogie ligt me enorm. Vandaag is het mijn taak ervoor te zorgen dat er een rode draad is in de manier van opleiden en dat iedereen over de goede tools beschikt om zo de opleidingen mee te laten evolueren.

Welke tips zou je geven aan mensen in opleiding?

Sta open voor de informatie en de tips die de opleiders je geven. De bedoeling is zoveel mogelijk mensen te laten slagen en daarbij de kwaliteit van de opleidingen te behouden. Daarbij moeten we de regelgevingen naleven en ook precieze criteria en doelstellingen behalen. Ik haal voldoening uit mijn job wanneer ik zie dat ons werk vruchten afwerpt, wanneer zaken lukken en we doelstellingen bereiken met een kwalitatief resultaat.

Meer getuigenissen