Etienne , Delivery manager SSO

Meer getuigenissen

Etienne, wat deed je voordat je bij de MIVB terechtkwam?

Mijn loopbaan is altijd IT-gericht geweest. Ik heb 15 jaar bij Delhaize gewerkt, waar ik begonnen ben als ontwikkelaar en ten slotte verantwoordelijk geworden ben voor de ontwikkeling van centrale applicaties.  Het was zeer interessant, in een periode waarin informatici van alles proefden. Ik heb enorm veel bijgeleerd, maar de laatste jaren waren zeer veeleisend, onder andere door de vele nachtelijke oproepen.

Ik heb toen het initiatief genomen om Delhaize te verlaten en aan de slag te gaan als IT-directeur bij Multipharma (250 apotheken). Daar ben ik een vijftiental jaar gebleven. Ik beheerde een team van +- 40 personen.

Toen ik 55 was ben ik bij de MIVB terechtgekomen en sindsdien beleef ik er mijn 3de professionele leven! Ik werk er nu al 4 jaar in het departement Sales Solutions (SSO). Toen ik begon was ik verantwoordelijk voor een ontwikkelingsteam. Vervolgens is SSO gestart met een Agility-experiment, met succes, wat geleid heeft tot een interne herstructurering. Er werden nieuwe functies gecreëerd in ons organigram en ik heb de functie van Delivery Manager opgenomen.

 

Je werkt bij Sales Solutions (SSO), maar wat gebeurt daar precies?

Sales Solutions telt +- 80 informatici en maakt deel uit van de divisie Information Systems (IS) onder Transport Systems (TS). Bij SSO beheren we de commerciële inkomsten van de MIVB in IT-opzicht. Dit gaat om een bedrag van +- 275 miljoen euro per jaar.  

Enerzijds zijn we verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de Kiosken en Bootiks, de verkoopautomaten (Go), de Mobib-kaart, de validaties (250 miljoen per jaar), de fraudecontroletools, de B2C- en B2B-websites, enz.

Anderzijds staan we in voor een reeks zeer interessante grote projecten, bijvoorbeeld het project met betrekking tot de EMV-valideertoestellen, waarmee je je rit zal kunnen betalen met je bankkaart.

SSO was het laboratorium van IS voor de AGILE-methode en om de 3 weken geven we een presentatie aan de business om een stand van zaken te geven. Door dit ritme van 3 weken aan te houden, kunnen we sneller evolueren en de dingen laten vooruitgaan.

 

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Ik zorg ervoor dat de projecten tijdig afgeleverd worden. Daarom moeten de teams elke dag perfect op elkaar afgestemd worden. Mijn rol bestaat erin de medewerkers te stimuleren, te overtuigen en te challengen, steeds op een diplomatische manier en zonder hiërarchisch gezag! Ik ben zoals de vroedvrouw – ik zie toe op de bevalling van de projecten. In goed overleg met de SSO-staf, bepaal ik het ritme van de verschillende projecten en zorg ik er voortdurend voor dat ze op elkaar afgestemd zijn. Dit met als doel ze in productie te brengen. Ik probeer van alles op de hoogte te blijven, ook van de technische aspecten. 

Onze informatici zijn experten, maar de communicatie tussen hen verloopt niet zo gemakkelijk, waardoor veel tijd verloren gaat. En aangezien we geen tijd te verliezen hebben, moet ik de informatie doorgeven en communiceren zodat alles werkt, dit alles met de glimlach. Onder andere om deze reden hebben we beslist om elke dag een 20 minuten durende vergadering te houden waarop een vertegenwoordiger per cel aanwezig is om uit te leggen hoe ver ze staan met elk lopend project.

 

Over welke kwaliteiten moet je beschikken om jouw functie uit te oefenen?

Eerst en vooral moet je zen zijn, de gemoederen kunnen kalmeren wanneer het uit de hand loop, kunnen omgaan met stress, de teams kunnen stimuleren om zichzelf te beheren, proactief zijn en kunnen anticiperen!

 

Waar hou je van bij de MIVB?

De mobiliteit in Brussel is iets belangrijks en de burgers moeten daarvan bewust gemaakt worden. Er werken meer dan 10.000 personen bij de MIVB en velen willen er komen werken. Het is een aantrekkelijke werkgever, en terecht. De beroepen, zeker het mijne, zijn er zeer boeiend en de projecten zeer uiteenlopend. In mijn functie en binnen onze organisatie bij Sales Solutions hebben we veel vrijheid en wordt ons veel vertrouwen geschonken. Binnen de SSO-staf ontmoeten we elkaar regelmatig, gemiddeld 4u per week, en daarom werkt het zo goed! 

Meer getuigenissen