Mustapha, Customer Coordinator & Process Analyst

Meer getuigenissen

Hoe kwam u bij de MIVB terecht?

Mijn vader werkte bij de MIVB. Hij was eerst ontvanger, daarna trambestuurder en hij beëindigde zijn loopbaan als stationsmedewerker. Daardoor kende ik de onderneming al. In mijn geval kan je echt spreken van een roeping. Toen ik bij de MIVB werd aangeworven had ik echt de indruk een grote familie te vervoegen.

We kunnen stellen dat u een uitzonderlijke professionele loopbaan heeft!

Dat is ook zo. Ik begon in 1990 als trambestuurder en drie jaar later was ik administratief assistent bij de remise van Schaarbeek, terwijl ik nog altijd insprong als trambestuurder.
In 2001 werd ik stationsmonitor. Ik zorgde voor de begeleiding en de opleiding van het personeel dat stationsmedewerker werd.
In 2005 kreeg ik de graad van zonechef, meer bepaald Nabijheidsmanager in de zone Noordstation (Noord, Beurs, Anneessens). Ik had de verantwoordelijkheid over een dertigtal personen: terreinmedewerkers en verkopers. In deze functie deed ik ook geregeld interventies in het geval van hinder op het metronet, waarbij ik ook soms met de metro reed. Vier jaar later werd ik benoemd tot Lijnkader, verantwoordelijk voor de stations van de lijnen 2 en 6 (terreinmedewerkers, handelszaken, verkopers, ofwel 200 personen).
Sinds januari 2014 bekleed ik mijn huidige functie: Customer Coordinator and Process Analyst binnen de dienst Quality and Processes van de metro. Ik beheer er het klantenaspect voor de metro: ik zorg voor de opvolging van de klantenreacties nadat onze dienst Customer Care heeft geantwoord. Zo kunnen we lessen trekken uit bepaalde klachten en kan ik proberen structurele problemen identificeren, waardoor we bepaalde ingrepen zeer gericht kunnen doen in samenwerking met Quality & Process. Ik analyseer het probleem en ik werk processen uit. Een ander aspect van mijn functie bestaat erin de kwaliteit van de dienstverlening die door andere afdelingen op het metronet worden uitgevoerd, op te volgen en uit te werken.

Wat is uw geheim?

Ik denk dat mijn kracht erin bestaat dat ik de afgelopen jaren ervaring opdeed in verschillende functies bij de MIVB. Zo vergaarde ik kennis én een zeker draagvlak aangezien ik actief was op het terrein met het personeel. Ontegensprekelijk helpt dit om de anderen te overtuigen en om bepaalde ideeën, projecten en veranderingen door te voeren.

Wat spreekt je aan in je werk bij de MIVB?

Elke werkdag is verschillend. Zelfs als trambestuurder: het was misschien dezelfde lijn met bepaalde gewoontes, maar elke dag zag je ook andere klanten, andere auto’s, andere situaties die je het hoofd moest bieden,… Er zijn soms moeilijker dagen dan andere maar ik heb mij nog nooit verveeld bij de MIVB. De MIVB is een onderneming die meer dan 300 verschillende functies telt en die het personeel de mogelijkheid biedt te groeien door van verschillende beroepen te proeven tijdens de loopbaan. Dat is zeker een niet te versmaden rijkdom die iedereen geboden wordt.

Meer getuigenissen