Rabia, Business Analyst

Meer getuigenissen

Ik ben Rabia, ik ben 26 jaar en werk als Business Analyst bij de MIVB. Ik heb een masteropleiding gevolgd aan de ECAM-ICHEC, waar ik de kans kreeg om gedurende twee jaar stage te lopen bij de MIVB in de tak informatietechnologie. Zodra ik mijn diploma op zak had werd ik vast aangeworven.

Business Analyst bij de MIVB, had je daar al aan gedacht?

Eerlijk gezegd niet! Dankzij mijn stage heb ik de MIVB leren kennen en ontdekt hoe groot ze wel is. Ik ben nochtans van Brussel en maak sinds jaar en dag gebruik van het openbaar vervoer, maar ik had er geen idee van dat dit bedrijf zo groot was. Kleine anekdote… toen ik voor de allereerste keer op gesprek ging op de hoofdzetel, zocht ik naar de «MIVB»-verdieping, maar eigenlijk behoort het volledige gebouw toe aan de MIVB. Ik voelde me zo klein! Zelfs vandaag nog, wanneer ik over mijn job praat begrijpen mensen niet wat ik met mijn diploma doe in een bedrijf als de MIVB, terwijl er bijna 400 informatici werken!

Wat zijn de taken van een Business Analyst?

Een Business Analyst is de tussenpersoon die de verschillende betrokken partijen van een project met elkaar verbindt, meer bepaald de operationele departementen en de IT-teams. Het doel is daarbij steeds om aan een behoefte te voldoen door een oplossing aan te bieden die zowel gunstig is voor de business in kwestie als voor de IT-teams. Om een oplossing te kunnen voorstellen, moet de Business Analyst eerst en vooral de wensen van de business begrijpen zodat hij of zij een complete analyse kan opstellen van de behoeften en deze, na validatie, kan bezorgen aan de architect/ontwikkelaar. Vervolgens wordt de oplossing gevalideerd, getest en ter beschikking gesteld van de business. In functie van het project, moet de Business Analyst verschillende fases doorlopen voordat de oplossing ter beschikking gesteld wordt, en vervolgens ook instaan voor de opvolging.

Wat zijn de moeilijkheden in jouw functie?

Ik heb het liever over uitdagingen dan over moeilijkheden. Mijn doel is voornamelijk om te voldoen aan de wensen van mijn business en de meest optimale oplossing aan te bieden. Maar soms zijn medewerkers bang voor verandering en zijn ze terughoudend! Ik moet zo expliciet mogelijk zijn in de stappen die ik onderneem en voldoen aan hun verwachtingen. Het feit dat ik een tussenpersoon ben maakt mijn taak ook ingewikkelder, aangezien elke partij eisen heeft op het vlak van timing, informatie, deadlines, enz. Je moet kunnen omgaan met je eigen stress, maar ook met die van anderen! Het menselijke aspect is zeer belangrijk in mijn functie. Een andere moeilijkheid is het challengen van de business. Soms vraagt men mij om bepaalde dingen te wijzigen die technisch onmogelijk zijn. Ik moet dan kunnen challengen en argumenteren door uit te leggen waarom een bepaalde werkwijze beter geschikt is.

Over welke kwaliteiten moet een goede Business Anayst beschikken?

Je moet menselijk zijn, goed kunnen luisteren en ook zeer georganiseerd zijn, want soms werk je aan meerdere projecten tegelijkertijd. Het is ook belangrijk dat je goed kan communiceren en dat je het initiële verzoek goed begrijpt, ook al betekent dat misschien dat je meermaals dezelfde vraag moet stellen. Verder moet je een goede zin voor analyse en synthese hebben en dezelfde taal spreken als jouw business. Bijvoorbeeld: als me zegt «ik wil dat de applicatie snel is», dan moet je de term ‘snel’ verduidelijken.

Hou je van je job?

Ja! Wat me het meest beviel is dat ik de theorie die ik op school geleerd heb meteen in de praktijk kon toepassen bij de MIVB. Als Business Analyst ontmoet ik ook veel nieuwe mensen binnen de MIVB. Een bedrijf dat 9700 medewerkers telt, daar zal ik nooit helemaal rond zijn! Nog een positief punt dat me boeit is het feit dat de MIVB een digitale ontwikkeling doormaakt, dat is een voordeel! Ik kan vandaag zeggen dat ik bijdraag aan de ontwikkeling van de MIVB van morgen en dat we meegaan met onze tijd!

Wat zijn de voordelen van werken bij de MIVB?

Op professioneel vlak kan je bij de MIVB zeker je geluk vinden, omdat het zo een groot bedrijf is. Ik weet dat als ik ooit van functie wil veranderen of wil doorgroeien, dat bij de MIVB mogelijk is dankzij de interne mobiliteit. Er worden ook veel opleidingen aangeboden via de MIVB Academy. Het is een groot voordeel om je binnen het bedrijf zelf te kunnen blijven ontwikkelen! We dragen hier bij aan de voortdurende verbetering van de mobiliteit in Brussel. Ik voel me nuttig en mijn job is heel betekenisvol! Op persoonlijk vlak creëert de MIVB een fijn gevoel van samenhorigheid door haar «grote familie»-mentaliteit. De sfeer is aangenaam! Bovendien zijn de extralegale voordelen die ons geboden worden zeer interessant. Zo hebben we 35 verlofdagen waardoor we een mooi evenwicht tussen werk en privéleven genieten.

Meer getuigenissen