Meer getuigenissen

Pascal , Preventieraadgever

Welke weg legde u af?

Ik volgde studies elektronica en begon mijn professionele loopbaan bij een maatschappij die katalysatoren voor wagens maakt. Ik bleef er 20 jaar maar ik veranderde er om de 3 à 4 jaar van functie. Op gegeven ogenblik vroeg men mij veiligheidselementen te introduceren in de onderneming en in de productieprocessen. Daarom volgde ik een opleiding tot preventieraadgever en beet mij echt vast in dat thema. Ik besliste te evolueren in die functie en werd daadwerkelijk preventieraadgever. Ik kwam onder andere tussen bij de installatie van nieuwe machines, wanneer nieuwe procedures moesten worden ingevoerd, enz.

Hoe kwam u bij de MIVB terecht?

De maatschappij waarvoor ik toen 20 jaar werkte, verhuisde naar het buitenland. Ik had geen zin om België te verlaten. Ik zocht dus ander werk en zag dat een functie als preventieraadgever vrijkwam bij de MIVB.

Wat doet een preventie-adviseur?

De taken van een preventieraadgever zijn bij wet bepaald. Maar in werkelijkheid komen we op verschillende vlakken tussen. Waar iedereen spontaan aan denkt, is de veiligheid: de adviseur moet aanbevelingen doen voor er machines worden gekocht, voor de bouw of voor de inrichting van een werkplek (ventilatie, nagaan of er geen gevaarlijke elementen zijn,…). We bekijken of alles conform is. De eigenheid van de MIVB is dat we even vaak tussenkomen voor kantoren als voor werk- en stelplaatsen, dus op zeer verscheiden plekken en met zeer diverse beperkingen. Voor het gebruik van de machines vergewissen we er ons van dat het personeel beschikt over de vereiste, gepaste individuele beschermingsuitrusting voor het soort toestel, zoals een helm, een bril, handschoenen, enz.

We houden ons ook bezig met hygiënezaken (toegang tot douches, toiletten, kleedkamers,…), de ergonomie van de werkplaats (regelbare stoelen voor de rug, ergonomische computermuizen, keuze van de stoelen van de bestuurders,…) en milieumaatregelen (advies over gebruikte chemische producten, afvalbeheer,…). We zijn ook betrokken bij alles wat brandbestrijding betreft: het gekozen materiaal bestuderen, evacuatieprocedures bekijken, het verloop van brandoefeningen observeren, enz. Ten slotte komen we ook tussen in het kader van de beschermingsmaatregelen voor de gezondheid: vaccinatieprogramma tegen griep, medische controle, samenwerking met een externe dienst voor de psychosociale begeleiding van de werknemers,… Dat raakt zowel aan de fysieke als aan de psychologische gezondheid van het personeel.

Een gevarieerd beroep

Inderdaad. Het raakt aan talloze verschillende domeinen en het is een transversale functie. De preventieraadgever heeft echt een belangrijke rol te vervullen binnen de onderneming aangezien het een hulp is voor alle diensten, over alle niveaus en sectoren heen. We gaan op het terrein, we ontmoeten personeel, we gaan na hoe we hen kunnen helpen. We analyseren ook de arbeidsongevallen om te bekijken wat er kan gedaan worden om die te vermijden en we checken daarna of dit ook gebeurd is. We waken erover dat er op elke site voldoende personen aanwezig zijn die de opleiding hulpverlener volgden en we houden een oogje in het zeil voor de bijscholingen. We zijn in zekere zin de wettelijke “database” voor de preventie en veiligheid op het werk.

Wat bevalt u in uw beroep?

Ik hou van wat ik doe aangezien dit aan een heel scala domeinen raakt. Het betreft de onderneming, van de basis tot de top. Ik ben niet “opgesloten” in een kantoor. Ik heb contact met zowat iedereen, van de arbeider tot het diensthoofd. Ik hou heel erg van menselijk contact en het feit me nuttig te voelen in wat ik elke dag doe. Ik blijf mij dan ook verder bijscholen en bereikte zopas een hoger niveau als preventieraadgever.

Over welke kwaliteiten moet je beschikken om uw functie uit te oefenen?

Kunnen COMMUNICEREN! Dat is essentieel! Je moet kunnen luisteren en je boodschap kunnen aanpassen aan de persoon die je ontmoet, oplossingen kunnen aanreiken op jouw niveau en een vertrouwensband kunnen opbouwen en behouden. Daarom moet de preventie-adviseur een neutraal blijven. Je moet vervolgens voor de opvolging kunnen zorgen, feedback kunnen geven van wat er werd gedaan of wordt gedaan.

De overeenstemmende jobaanbiedingen tonen

Terug naar Boven