Meer getuigenissen

Aurore , Cartograaf

Hoe kwam u bij de MIVB terecht?

Ik volgde studies geografie, nadien milieubeheer en –wetenschappen. Ik werkte eerst halftijds bij de UCL aan een project van de Europese commissie rond duurzaam verbruiken (vooral schrijven voor de website). Daarna solliciteerde ik als cartograaf bij de MIVB en ik werd onmiddellijk aangeworven.

Cartograaf, dat is niet meteen een bekend beroep!

Je moet weten dat er verschillende soorten cartografie bestaat bij de MIVB. De beschrijvende cartografie laat toe herkenbare informatie op het terrein naar voren te schuiven. Het gaat vaak om kaarten die straten voorstellen, gebouwen, de positie van haltes, trajecten van lijnen en wijkplannen. We werken eveneens aan de voorstelling van indicatoren en statistieken verbonden met het net: dan gaat het over analytische cartografie. Een ander aspect van mijn job als cartograaf bestaat erin erover te waken dat de verschillende diensten dezelfde gegevens gebruiken of dat de gegevens coherent zijn. Ik ontwikkelde ook bepaalde cartografische dossiers die verbonden zijn met het net: het gaat erom een net te tekenen met verschillende schalen om deze te kunnen gebruiken voor de kaarten die hierboven beschreven zijn. In het kader van het toekomstige busplan heb ik bijvoorbeeld de nieuwe lijnen getekend in onze “tool” zodat de informatieve kaarten voor de gemeenten en het publiek konden worden gemaakt.

Worden de gegevens gebruikt voor webtoepassingen?

Ja. De cartografische gegevens worden eveneens gebruikt om verschillende webtoepassingen te voeden voor dynamische en interne cartografie (zoals Google Maps). De belangrijkste toepassing heet «CartoCorp» en zorgt ervoor dat iedereen bij de MIVB op een kaart gegevens kan raadplegen over het net. Dit wordt dagelijks geüpdatet: trajecten van lijnen, posities van haltes, maar ook trajecten van omleggingen. Heel wat betrokkenen van de MIVB hebben een reële nood om hun gegevens geografisch te visualiseren, zoals bijvoorbeeld als hulp om een beslissing te nemen of om verslag uit te brengen. De positionering in de ruimte staat toe om een gegeven situatie te analyseren vanuit een verschillende hoek en om oplossingen te vinden voor bepaalde noden. Ik werk dus in samenwerking met IT aan de concretisering van specifieke cartografische toepassingen voor verschillende noden en beroepen (visualisering van indicatoren, opvolging en monitoring in reële tijd, enz).

En bevalt u dat?

Zeer zeker. Ik waardeer vooral het feit dat ik op projecten mag werken die interne «tools» ontwikkelen in samenwerking met andere collega’s. Dat laat me toe mensen van verschillende diensten te ontmoeten, hun werk te ontdekken, hen middelen ter beschikking te stellen die hun gaan helpen bij hun dagelijks werk.

Ik kan mijn werk zelf indelen, ik heb tijd om me op verschillende thema’s te storten, na te denken over toekomstprojecten,… Het is boeiend om van niets of bijna niets te vertrekken en nieuwe “tools” te ontwikkelen.

De overeenstemmende jobaanbiedingen tonen

Terug naar Boven