Onze waarden

Ons aanbod

Meer dan een goede werkgever: onze waarden

Als onderneming hechten we er belang aan dat al onze medewerkers op dezelfde lijn zitten in verhouding tot het doel waarvoor de MIVB zich inzet. Onze waarden zijn niet alleen van toepassing op alle niveaus binnen de MIVB, maar ook op persoonlijk niveau.

  • Verantwoordelijkheid: we dragen met z’n allen de volle verantwoordelijkheid voor ons werk, onze beslissingen en het resultaat van onze keuzes op de onderneming, onze klanten en andere betrokkenen.
  • Aandacht: we zijn aandachtig voor anderen. Voor de klant uiteraard, die we een onberispelijke dienstverlening bieden. Voor onze collega’s, want hun werk wordt beïnvloed door onze eigen prestaties. En ook voor onze leveranciers en andere medewerkers die onze input nodig hebben om kwaliteit te kunnen bieden.
  • Eenvoud en nauwkeurigheid: we denken na over ons werk, hoe we dat eenvoudiger maar beter en nauwgezetter kunnen aanpakken. 
  • Betrokkenheid en trots: we gaan voor de volle honderd procent voor onze taken. We zijn trots om een MIVB-er te zijn, trots om ten dienste te staan voor de stad en haar inwoners.
  • Samen: Wat we doen, doen we zoveel mogelijk samen. Want enkel zo kunnen we een duurzame toekomst ontwikkelen. Door het bundelen van ieders kennis en vaardigheden, bereiken we de doelstelling van de MIVB. Maar samenwerken betekent ook dat jij als individu groeit.

Sociale verantwoordelijkheid

Ook op maatschappelijk niveau leven we bepaalde principes na. Die passen allemaal in het concept Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Corporate Social Responsibility (CSR).