Je bevindt je in de categorie Technische bachelors. Om andere jobs te zoeken, klik hier.

Jobomschrijving

Als technisch specialist, instaan voor de samenhang van de oplossing op functioneel en technisch vlak. De technische oplossing in zijn bevoegdheidsgebied voorstellen, ontwerpen, testen en implementeren.
Het aanspreekpunt zijn voor alle technische vragen die betrekking hebben op zijn bevoegdheidsgebied, zowel intern als met de leveranciers.
Technische richtlijnen uitdenken en uitwerken voor projecten binnen zijn bevoegdheidsgebied.
Meer in detail:
• Het design van een technische oplossing of van bepaalde technische aspecten die voldoen aan de behoeften van de belanghebbende partijen uitwerken, voorstellen en implementeren.
• De kosten/baten-analyse van de verschillende technische oplossingen voorstellen met als doel een advies te formuleren in het kader van het toevertrouwd technisch domein.
• In voorkomend geval, haalbaarheidsstudies uitvoeren (analyse van plannen, rekening houden met andere uitrustingen of technieken, klantbehoeften). Deelnemen aan haalbaarheidsstudies voor projecten binnen zijn bevoegdheidsgebied, in nauwe samenwerking met de medewerkers op het terrein.
• In voorkomend geval, plannen ontwikkelen, ontwerpen en aanpassen binnen zijn bevoegdheidsgebied (toezicht op het werk van onderaannemers en waken over de kwaliteit van het uitgevoerde werk).
• Alle vereiste documentatie aanleveren, toezien op de kwaliteit van deze documentatie en deze op de juiste plaats bewaren.
• Het documentatiesysteem aanvullen, technische documenten, richtlijnen en procedures voor de teams opstellen.

Gevraagd profiel

• Ten minste 5 jaar aantoonbare ervaring hebben in HVAC (geen specifiek diploma vereist).
• Bijzondere affiniteit hebben met de computerwereld.
• In staat zijn om elektronische apparatuur (calorimeter, elektriciteitsmeter, pomp, thermostaat, klep, enz.) in te stellen.
• Kennis van communicatiebussen (Mbus, Modbus, Bacnet, enz.).
• Idealiter kennis hebben van de gebouwen van de MIVB.
• Ervaring in de wereld van regeling en GBS.
Gedragscompetenties:
• Analyseren: De oorzaken en gevolgen begrijpen door een rationele en kritische opinie te vormen op basis van de beschikbare informatie en door het essentiële van het overbodige te onderscheiden.
• Problemen oplossen: Onverwachte situaties het hoofd bieden en beheersen door de mogelijke oplossingen te analyseren op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem toe te passen.
• Ondersteunen: De medewerkers helpen door de formele rol van mentor op zich te nemen, het goede voorbeeld te geven en hen te ondersteunen in hun activiteiten.
• Communiceren: Zich vertrouwd maken met de kennis en ervaring van zijn gesprekspartner door verduidelijking te vragen, door interesse te tonen in wat hij/zij doet, door zichzelf in zijn/haar schoenen te plaatsen en door alles wat nodig is te doen om zijn boodschap te begrijpen.
• Blijk geven van flexibiliteit: Een flexibele houding aannemen, zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden en uiteenlopende situaties. Leergierig zijn.
• Blijk geven van betrouwbaarheid: Met discipline werken, in overeenstemming met de principes en verwachtingen van het bedrijf, iedereen eerlijk behandelen, de vertrouwelijkheid en verbintenissen naleven en partijdigheid vermijden

Ons aanbod

• Een gevarieerde en boeiende job in een dynamische en aangename sfeer.
• Een aanbod interne en externe opleidingen ontwikkeld op maat voor onze medewerkers.
• Een loon in verhouding tot uw verantwoordelijkheden en echte doorgroeimogelijkheden.
• Competitieve extralegale voordelen: maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering (toegekend na 1 jaar dienst), 35 dagen betaald verlof per jaar, gratis abonnement voor de netwerken van de MIVB, TEC en De Lijn (ook voor echtgenoot en kinderen), 70% korting op woon-werkverkeer per trein, enz.

Onderneming

Met meer dan 10.000 medewerkers is de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer (MIVB) één van de grootste werkgevers van Brussel en speelt een cruciale rol in de mobiliteit van de hoofdstad.
De modernisering van de metro, de uitbreiding van het tramnet of de bouw van nieuwe stelplaatsen zijn maar een paar voorbeelden van de boeiende projecten waarvoor de MIVB op zoek is naar enthousiaste medewerkers.
Een gevarieerde carrière, een continue vorming, boeiende en unieke projecten, werkstabiliteit en een verrijkende diversiteit, dat is wat de MIVB kan bieden aan al wie nieuwsgierig genoeg is om haar 300 unieke beroepen te komen ontdekken.