Terug naar de resultatenlijst

Stage binnen de cel Buildings & AccessJobomschrijving

Als technico administratief medewerker preventie en welzijn is het jouw taak om de documenten die nodig zijn voor het regulariseren van het machinepark te herschrijven en uit te werken.

Je werkt in het departement INFRA-Buildings&Access dat als hoofdtaak heeft om het hele onroerend-goedpark van de MIVB op te bouwen en in stand te houden.

Hierna volgen de taken die we je voorstellen:

• de gebruikshandleidingen van het machinepark (MIVB-schema) herschrijven.
• de veiligheidsinstructiefiches (MIVB-schema) opstellen.
• de onderhoudshandleiding van het machinepark herschrijven.
• de operationele listings bijhouden samen met de lokale correspondenten.

Gevraagd profiel

• Je bent student(e) in de richting preventieadviseur van niveau 2 of technisch middelbaar eindexamen (elektromechanica…).
• Je bent vertrouwd met preventie, welzijn en met techniek.
• Je beschikt over algemene technische kennis.
• Je kunt werken met de volgende informaticatools: Office-suite (Word, Excel).
• Op taalvlak spreek je een van de 2 landstalen.

Onderneming

Met meer dan 9.000 medewerkers is de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer (MIVB) één van de grootste werkgevers van Brussel en speelt een cruciale rol in de mobiliteit van de hoofdstad.
De modernisering van de metro, de uitbreiding van het tramnet of de bouw van nieuwe stelplaatsen zijn maar een paar voorbeelden van de boeiende projecten waarvoor de MIVB op zoek is naar enthousiaste medewerkers.
Een gevarieerde carrière, een continue vorming, boeiende en unieke projecten, werkstabiliteit en een verrijkende diversiteit, dat is wat de MIVB kan bieden aan al wie nieuwsgierig genoeg is om haar 300 unieke beroepen te komen ontdekken.