Je bevindt je in de categorie Engineering. Om andere jobs te zoeken, klik hier.

Jobomschrijving

Onder leiding van de Safety Manager Transport Systems: meewerken aan de uitwerking en de implementatie van het veiligheidsbeheer van de divisie Transport Systems, in het kader van het veiligheidsbeheerssysteem van de MIVB.

In dit kader, eveneens meewerken aan de uitwerking en de implementatie van het veiligheidsbeheer van de projecten inzake de wijziging van de drie vervoerssystemen (metro, tram, bus).
De Safety Engineer is verantwoordelijk voor de inhoud van de safetydossiers die hij of zij beheert.

Sleuteldomeinen van verantwoordelijkheid

• Meewerken aan de uitwerking en de implementatie van het veiligheidsbeheerssysteem:

1. Meewerken aan de uitwerking van een transversaal safetybeleid (MIVB), aan het communicatieplan en de mededeling hiervan aan het personeel van TS.
2.Meewerken aan de invoering van een governance waarin alle “safety”-aspecten behandeld, beslist en gebudgetteerd worden;
3.De projectteams begeleiden en challengen inzake risicobeoordeling en -beheersing;
4. Meewerken aan de rapportering met betrekking tot de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen op het gebied van handhaving en verbetering van de "safety”, deze opvolgen en verwezenlijken.
5. "Safety"-processen en -procedures uitwerken die het mogelijk maken om de doelstellingen te bereiken en die in overeenstemming zijn met de technische en operationele normen (bestaande, nieuwe en gewijzigde) of andere voorschriften;
6. De kritieke safetyfuncties identificeren en zorgen voor een kwaliteitsvolle begeleiding (opleiding, evaluatie, ...);
7. De effectieve en voldoende doorstroming van de informatie op het vlak van “safety” coördineren, en in het bijzonder de informatie-uitwisseling tussen de verschillende departementen, diensten, werkgroepen;
8. De integratie van het safetydocumentatiesysteem in het bij de MIVB bestaande documentatiesysteem organiseren.
9. Het proces toepassen om te garanderen dat alle ongevallen en incidenten die zich voorgedaan hebben of nipt vermeden werden gemeld, onderzocht en geanalyseerd worden en dat er correctieve acties ondernomen worden en preventieve maatregelen getroffen worden;
10. Meewerken aan de opstelling van actie-, nood- en informatieplannen in geval van nood, samen met de bevoegde overheden;
11. Meewerken aan de ontwikkeling van de maturiteit van de “safety”-cultuur; actief meewerken aan het change management binnen de divisie;
12. Meewerken aan een regelmatige audit van het “safety”-beheerssysteem;
13. “Benchmarkings” uitvoeren met betrekking tot het “safety”-beheerssysteem door de prestatie-indicatoren te vergelijken met die van andere ondernemingen die een gelijkaardig vervoerssysteem exploiteren.
14. De rol vervullen van ‘referentiepersoon’ op het gebied van safety voor de divisie.

• Onder leiding van de Safety Manager Transport Systems: meewerken aan de ontwikkeling van de vervoerssystemen van de MIVB (metro, tram bus)

1.Safetystudies uitwerken in de verschillende fases van het project, zoals voorzien in de norm CENELEC en Common Safety Method.
2.Veiligheidscontroleplannen uitwerken en implementeren voor de verschillende subsystemen (bijvoorbeeld signalisatie, rollend materieel) in de verschillende fases van het project voor de automatisering van de metro (studie, aanbesteding, levering, installatie, tests, ...) en in de opeenvolgende fases (vervanging van de signalisatie, aanpassing van het bestaande rollend materieel, levering van nieuw rollend materieel, plaatsing van perrondeuren, enz.) ;
3.De veiligheidscontrole systematisch implementeren en de traceerbaarheid en volledigheid ervan controleren. Een rapportering uitvoeren over de vastgestelde afwijkingen en de verbeteringsmaatregelen (remediëring).
4.Een RAMS-aanpak ontwikkelen.

Gevraagd profiel

Functiegebonden competenties
• Interesse in vervoerssystemen, in het bijzonder in de spoorwegsector;
• Bereid om een expertise te verwerven en toe te passen op het vlak van spoorveiligheid;
• Goede redactionele vaardigheden;
• Kennis van de Europese en internationale normen op het vlak van veiligheid van spoorsystemen of bereid zijn om deze kennis te verwerven;
• Beheersing van de informaticatools;
• Vermogen om methodes/systemen uit te werken.

Gedragscompetenties
• Teamgeest (vermogen om in groep te werken);
• Transactioneel werk;
• Zin voor analyse en synthese (vermogen om snel complexe systemen te begrijpen);
• Zin voor organisatie, zin voor verantwoordelijkheid, vermogen om prioriteiten te stellen;
• Klantgerichtheid;
• Communicatief, assertief;
• Technische nauwkeurigheid
• Kritisch denken
• Vermogen om problemen op te lossen
• Deontologisch inzicht.

Vereist studieniveau en/of ervaring
• Industrieel of burgerlijk ingenieur (mechanica, elektromechanica, elektronica, IT, enz.)

Goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans en het Nederlands;
Beheersing van het Engels;
Kennis van het Duits is een pluspunt.

Ons aanbod

• Een gevarieerde en boeiende job in een dynamische en aangename sfeer.
• Een aanbod interne en externe opleidingen ontwikkeld op maat voor onze medewerkers.
• Een loon in verhouding tot uw verantwoordelijkheden en echte doorgroeimogelijkheden.
• Competitieve extralegale voordelen: maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering (toegekend na 1 jaar dienst), 35 dagen betaald verlof per jaar, gratis abonnement voor de netwerken van de MIVB, TEC en De Lijn (ook voor echtgenoot en kinderen), 70% korting op woon-werkverkeer per trein, enz.

Onderneming

Met meer dan 10.000 medewerkers is de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer (MIVB) één van de grootste werkgevers van Brussel en speelt een cruciale rol in de mobiliteit van de hoofdstad.
De modernisering van de metro, de uitbreiding van het tramnet of de bouw van nieuwe stelplaatsen zijn maar een paar voorbeelden van de boeiende projecten waarvoor de MIVB op zoek is naar enthousiaste medewerkers.
Een gevarieerde carrière, een continue vorming, boeiende en unieke projecten, werkstabiliteit en een verrijkende diversiteit, dat is wat de MIVB kan bieden aan al wie nieuwsgierig genoeg is om haar 300 unieke beroepen te komen ontdekken.