Terug naar de resultatenlijst

Private Accounting Manager (M/V)Jobomschrijving

Als Private Accounting Manager omvat je opdracht de uitwerking, de handhaving en het beheer van en de rapportering rond de 2 boekhoudkundige dimensies: algemene en analytische boekhouding. Je verzekert, organiseert en coördineert de registratie van de geverifieerde boekhoudkundige gegevens, de vrijwaring van het vermogen van de maatschappij en je zorgt voor een getrouwe weergave, zowel intern als extern.

Je rapporteert aan de Accounting Manager en geeft leiding aan een team van 13 personen.

Je voornaamste verantwoordelijkheden zijn de volgende:

• Instaan voor de volledige verwerking van de boekhoudkundige operaties die het imago van de onderneming beïnvloeden, zowel op het niveau van de balans als van de resultaten, door de bijbehorende administratieve processen uit te denken en up-to-date te houden.
• In samenwerking met het Budget en de Beheerscontrole de rekeningstelsels van de algemene boekhouding opstellen.
• De boekhoudkundige procedures uitdenken en doen naleven om ervoor te zorgen dat de boekhoudwetgeving nageleefd wordt.
• De boekhoudkundige gegevens van de onderneming betrouwbaar maken, analyseren en controleren.
• Erop toezien dat de facturen betaald worden volgens de voorziene modaliteiten en na afdoende controles.
• De bedrijfsresultaten opstellen en deze bezorgen aan de algemene directie volgens de overeengekomen vorm, inhoud en termijnen
• De consolidatie van de onderneming uitwerken
• De verschillende entiteiten informeren over de boekhoudkundige procedures of de wijzigingen ervan met betrekking tot hun tussenkomst vóór de registratie van de boekhoudkundige gegevens.
• In nauwe samenwerking met de directie Finance & Accounting, meewerken aan de opstelling van de jaarrekeningen van de onderneming en de geconsolideerde rekeningen
• De rekeningen laten certificeren door de revisoren, de commissarissen en het Rekenhof bij te staan in hun opdracht door de gevraagde informative en in voorkomend geval uitleg te geven en door het standpunt van de MIVB te rechtvaardigen/verdedigen in geval van uiteenlopende standpunten.
• Bijdragen aan de verbetering van de boekhoudkundige transparantie en de rendabiliteit binnen de onderneming.

Gevraagd profiel

• Universitair diploma in een economische of boekhoudkundige richting
• Minimum 10 jaar ervaring in een gelijkaardige functie en sector.
• Kennis van de boekhoudwetgeving en de boekingsprocessen.
• Grondige kennis van de analytische boekhouding en haar mechanismen.
• Beheersing op het gebied van beheerscontrole, consolidatie en organisatie.
• Uitstekende «leadership» skills, vermogen om een team te leiden, zin voor verantwoordelijkheid, nauwgezetheid en nauwkeurigheid.
• Uitstekende beheersing van de SAP-modules.
• Mondelinge en schriftelijke beheersing in de twee landstalen.

Ons aanbod

• Een gevarieerde en boeiende functie in een dynamische en aangename werkomgeving.
• Een bedrijf dat garant staat voor professionele stabiliteit, een lange termijn visie, en projecten die een impact hebben op het dagelijks leven en de mobiliteit van de mensen.
• Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, via interne en externe opleidingen, maar ook met lange termijn carrièremogelijkheden.
• Een kwalitatieve, professionele werkomgeving en een competitief salaris met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, 35 betaalde vakantiedagen per jaar, gratis abonnement openbaar vervoer (MIVB, TEC en De Lijn), en tot 75% korting op het NMBS abonnement voor woon-werkverkeer.

Onderneming

Met meer dan 9.000 medewerkers is de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer (MIVB) één van de grootste werkgevers van Brussel en speelt een cruciale rol in de mobiliteit van de hoofdstad.
De modernisering van de metro, de uitbreiding van het tramnet of de bouw van nieuwe stelplaatsen zijn maar een paar voorbeelden van de boeiende projecten waarvoor de MIVB op zoek is naar enthousiaste medewerkers.
Een gevarieerde carrière, een continue vorming, boeiende en unieke projecten, werkstabiliteit en een verrijkende diversiteit, dat is wat de MIVB kan bieden aan al wie nieuwsgierig genoeg is om haar 300 unieke beroepen te komen ontdekken.