Terug naar de resultatenlijst

HR administration Team Leader (M/V)Jobomschrijving

Je werkt in het departement HR System & Administration - HR Services Management en je rapporteert aan de HR Services Manager.

De hoofdopdracht van het departement bestaat erin de dossiers inzake pensioenen, brugpensioenen, tijdskrediet, kinderbijslag en eindeloopbaan (ontslagnemingen, ontslagen) te beheren.
Als HR administration Team Leader bestaat je opdracht erin de taken van je medewerkers te superviseren en te coördineren.

In detail:

• Op praktische, effectieve en efficiënte wijze zorgen voor het opstarten, structureren en organiseren van de administratie en het in overeenstemming brengen van de regels, procedures en werkwijzen van de MIVB met de collectieve arbeidsovereenkomsten, akkoorden, contractuele en wettelijke voorschriften op het vlak van pensioenen, SWT-brugpensioenen, conventionele ontslagen, kinderbijslag, tijdskrediet en de bijbehorende extrawettelijke maatregelen die door de onderneming getroffen werden.
• De evolutie van de wetgeving en de specifieke reglementeringen opvolgen en toepassen, de impact op de interne regels en voorwaarden meten, de informatiestromen analyseren, de voorbereidende berekeningen en studies uitvoeren, de interne reglementen en werkprocedures aanpassen, de praktische behoeften analyseren (vereiste software, SAP-procedures, individuele gegevensbanken), de nieuwe documenten opmaken en verspreiden, de betrokken personen informeren (vb. brochures, nota's), ...
• De alternatieven op het vlak van pensioenstelsels onderzoeken en afwegen om het effect van de potentiële wijzigingen in de reglementering te evalueren.
• Toezien op de knowledge transfer tussen de teamleden. De teams samenstellen en de rol van dossierbeheerder ontwikkelen. Erop toezien dat de medewerkers voortdurend geïnformeerd en opgeleid worden in verband met veranderingen in de sociale wetgeving enz. ...

Gevraagd profiel

• Bachelor of hoger secundair onderwijs.
• Ten minste 10 jaar ervaring of het vlak van pensioenen en brugpensioenen
• Zeer goede kennis van de sociale wetgeving
• Je hebt een eerste ervaring met people management
• Kennis van SAP HR is een pluspunt
• Zeer goede kennis van de tweede landstaal (FR of NL)
• Zeer goede klantgerichtheid
• Zeer goede zin voor analyse en synthese
• Zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden

Ons aanbod

• Een gevarieerde en boeiende functie in een dynamische en aangename werkomgeving.
• Een bedrijf dat garant staat voor professionele stabiliteit, een lange termijn visie, en projecten die een impact hebben op het dagelijks leven en de mobiliteit van de mensen.
• Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, via interne en externe opleidingen, maar ook met lange termijn carrièremogelijkheden.
• Een kwalitatieve, professionele werkomgeving en een competitief salaris met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, 35 betaalde vakantiedagen per jaar, gratis abonnement openbaar vervoer (MIVB, TEC en De Lijn), en tot 75% korting op het NMBS abonnement voor woon-werkverkeer.

Onderneming

Met meer dan 9.000 medewerkers is de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer (MIVB) één van de grootste werkgevers van Brussel en speelt een cruciale rol in de mobiliteit van de hoofdstad.
De modernisering van de metro, de uitbreiding van het tramnet of de bouw van nieuwe stelplaatsen zijn maar een paar voorbeelden van de boeiende projecten waarvoor de MIVB op zoek is naar enthousiaste medewerkers.
Een gevarieerde carrière, een continue vorming, boeiende en unieke projecten, werkstabiliteit en een verrijkende diversiteit, dat is wat de MIVB kan bieden aan al wie nieuwsgierig genoeg is om haar 300 unieke beroepen te komen ontdekken.