Je bevindt je in de categorie Engineering. Om andere jobs te zoeken, klik hier.

Werfleider - Lage spanning Uitrustingen

Terug naar de resultatenlijst

Jobomschrijving

Als werfleider bent u verantwoordelijk voor het algemene beheer van werken in de metro- en premetrostations (technisch en financieel beheer, teamcoördinatie) om ervoor te zorgen dat de contractuele vereisten inzake kosten, kwaliteit en termijnen worden nageleefd.
Onder toezicht van de projectleider:
•Studie, dimensionering en definitie van laagspannings- en verlichtingsapparatuur voor het ondergrondse tractienet en de metro- en premetrostations.
•Definitie van de civieltechnische eisen voor de installatie van laagspannings- en verlichtingsapparatuur in de metro- en premetrostations.
•Opstellen van het bestek voor laagspannings- en verlichtingsapparatuur in de metro- en premetrostations, administratieve en technische onderdelen.
•Beheer van de aanbestedings- en bestelfasen: publicatie, kwalificatie en selectie, analyse van de offertes, onderhandeling, met het oog op validering door de minister, de regering, het directiecomité en de raad van bestuur.
•Ontwikkeling van nieuwe laagspannings- en verlichtingstechnieken binnen het departement.
•Coördinatie met de diensten van de S.T.I.B. en de A.E.D. voor de installatie en het onderhoud van elektrische en elektromechanische uitrusting.
•Vaststelling met de diensten van de S.T.I.B. van de behoeften voor de vernieuwing van het gereedschap op het gebied van laagspannings- en verlichtingsapparatuur.
•Definitie en controle van de onderhoudsprocedures voor laagspannings- en verlichtingsapparatuur.
De volgende taken worden zelfstandig uitgevoerd:
•Voorbereiding van het terrein
•Aan de hand van het door het ontwerpbureau opgestelde plan de materiaalbehoeften vaststellen (volgens de specificaties van de te gebruiken materiaalsoorten), de nodige bestellingen opstellen en ervoor zorgen dat deze binnen de geplande termijn beschikbaar zijn.
•Ter voorbereiding van de vergunningsaanvraag voor de uitvoering van de werkzaamheden, contact opnemen met de betrokken gemeentelijke diensten, de aannemers en de politiediensten om de plannen voor de bouwplaats en de omleidingen op te stellen en de werkzaamheden te beschrijven.
•Tijdens de voorbereiding van de werf de behoeften van de diensten van de MIVB/SSE en de aannemers coördineren en identificeren en toezien op de uitvoering ervan.
•Het schema voor de integratie bepalen.
•Coördinatie van het team
•Organiseren en leiden van werfvergaderingen.
•Zorgen voor de coördinatie tussen de verschillende bij de werkzaamheden betrokken partijen (aannemer, andere entiteiten van de SSE en de MIVB, externe organisaties, enz;)
•Beheer van de werf (kosten, termijnen, kwaliteit, budget, technisch beheer).
•Toezien op de administratieve, financiële en technische uitvoering van de contracten.
•Ervoor zorgen dat de bepalingen van het bestek, de procedures en de instructies met betrekking tot de werkzaamheden op de bouwplaats worden nageleefd en gecontroleerd; de nodige beslissingen nemen in het kader van het bestek; feedback geven aan zijn/haar manager in geval van niet-naleving van deze bepalingen en instructies.
•De goede werking van een werf te allen tijde beheren en waarborgen, ongeacht onvoorziene omstandigheden (tenzij deze onvoorziene omstandigheden betrekking hebben op de fasering of hoge meerkosten met zich meebrengen) en nagaan of de werkzaamheden van de gecoördineerde derden binnen de gestelde termijnen worden uitgevoerd.
•De begrotingsraming voor de site opstellen, maandelijkse voortgangsverslagen opstellen en erop toezien dat het budget wordt gerespecteerd.
•Zijn/haar hiërarchie adviseren en bijstaan bij het technisch en financieel beheer van de locaties.
•Onderhandelen over de aankoop van aanvullende apparatuur in de loop van het project.
•Verantwoordelijk voor de goedkeuring van nieuwe apparatuur door een erkende neutrale instantie.

Gevraagd profiel

•Beheersing van MS Office tools
•Vermogen om een locatiebudget te beheren
•Vermogen om technische clausules te schrijven
•Basiskennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten
•Kennis van bouwtechnieken
•Zeer goede kennis van de in de bouw gebruikte materialen
•Basiskennis van de stedenbouwkundige voorschriften
•Goede organisatorische vaardigheden
•Communicatieve vaardigheden
•Assertiviteit.
•Vermogen om een beslissing te nemen.
•Probleemoplosser
•Stressbeheersing.
•Flexibiliteit.
•Onderhandelingsvaardigheden
•Managementvaardigheden

Ons aanbod

• Een gevarieerde en boeiende job in een dynamische en aangename sfeer.
• Een aanbod interne en externe opleidingen ontwikkeld op maat voor onze medewerkers.
• Een loon in verhouding tot uw verantwoordelijkheden en echte doorgroeimogelijkheden.
• Competitieve extralegale voordelen: maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering (toegekend na 1 jaar dienst), 35 dagen betaald verlof per jaar, gratis abonnement voor de netwerken van de MIVB, TEC en De Lijn (ook voor echtgenoot en kinderen), 70% korting op woon-werkverkeer per trein, enz.

Onderneming

Met meer dan 10.000 medewerkers is de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer (MIVB) één van de grootste werkgevers van Brussel en speelt een cruciale rol in de mobiliteit van de hoofdstad.
De modernisering van de metro, de uitbreiding van het tramnet of de bouw van nieuwe stelplaatsen zijn maar een paar voorbeelden van de boeiende projecten waarvoor de MIVB op zoek is naar enthousiaste medewerkers.
Een gevarieerde carrière, een continue vorming, boeiende en unieke projecten, werkstabiliteit en een verrijkende diversiteit, dat is wat de MIVB kan bieden aan al wie nieuwsgierig genoeg is om haar 300 unieke beroepen te komen ontdekken.