Stephane, Integration System Manager

Meer getuigenissen

Stéphane, kan je ons vertellen hoe je bij de MIVB terechtgekomen bent? 

Ik heb een diploma ingenieur-architect. Ik wilde graag iets doen met een sociale doelstelling, waarbij ik mensen kon helpen. Ik ben hier absoluut niet in geslaagd, want mijn eerste werkgevers waren algemeen aannemers. Ik heb onder andere in het Midden-Oosten gewerkt, wat een zeer verrijkende ervaring was op professioneel vlak.

Zodra ik terug in België was, ben ik op zoek gegaan naar een job die overeenstemde met mijn waarden. Op de jobbeurs in Thurn & Taxis ontmoette ik collega’s van de MIVB en heb ik mijn cv overhandigd. Ik werd gecontacteerd voor een gesprek en daar werd me uitleg gegeven over het sociale aspect dat deze onderneming bood op het vlak van bouw. Ik heb een beetje geaarzeld omdat het voor mij te mooi leek om waar te zijn! Maar… Ik ben er dan toch voor gegaan en al wat men mij “verkocht” heeft heb ik ook gekregen! Ik ben onmiddellijk in een goed team terechtgekomen, heb projecten gekregen zoals het mij uitgelegd werd, zelfs nog interessanter, dus ik heb zeker geen spijt dat ik de sprong gewaagd heb!

Hoe ziet jouw parcours bij de MIVB eruit?

6 jaar geleden ben ik bij de MIVB van start gegaan en intussen heb ik (al!) meerdere functies uitgeoefend.

Ik ben begonnen als Project Manager in de dienst Infrastructure van de divisie Transport Systems (TS), dus voornamelijk in de bouw. Zodra de voorontwerpstudies bepaald waren, bekeek ik samen met mijn team de elementen en bestudeerden we het project in constructief opzicht. We hadden dus een ontwikkelingsrol, maar ook een rol van uitvoeringsverantwoordelijke. Het voordeel daarvan is dat je de ene keer projecten ontwikkelt en de andere keer op de werf staat.

Gezien de evolutie van onze projecten op het vlak van ambitie en complexiteit, werd er beslist om hiervoor niet alleen een Project Manager in te zetten, maar ook aan een verantwoordelijke voor de technische integratie die zorgt voor de coördinatie van de vele interne en externe tussenkomende partijen en experts en voor de «systemische» organisatie van de oplossing.

Ik heb de kans gekregen om deze rol op te nemen in een van de eerste infrastructuurprojecten die op deze manier georganiseerd werden en om zo samen met enkele anderen de basis te leggen voor de formalisering van een systeemaanpak van het technisch beheer van de bouwprojecten, wat vrij nieuw is in de bouw. Omdat deze rol geleidelijk aan veralgemeend wordt, werd ik geselecteerd voor de functie van System Integration Manager.

Kan je ons vertellen hoe jouw job dagelijks verloopt?

Ik ben manager van een team bestaande uit 7 personen. Ik stel duo’s samen van technisch integrators en  Senior Project Managers. Ik moet erop toezien dat alles goed verloopt, oplossingen vinden in geval van problemen, het leven van elke dag organiseren naargelang de projecten.

Daarnaast hou ik me ook nog bezig met mijn oude projecten.

De rol van ons team bestaat erin het beheer van de projectsystemen te proberen formaliseren. Dankzij deze aanpak kan het probleem onderverdeeld worden in meerdere delen om de beste oplossing te kunnen bieden: welke persoon drukt de behoefte uit? Hoe zal deze behandeld worden? Hoe kunnen we zeker zijn dat de persoon die een oplossing zal uitwerken op basis van de behoefte een verifieerbare oplossing zal bieden die wel degelijk voldoet aan alle aspecten die door de gebruiker geformuleerd werden? Enz.

Neemt de uitvoering van de projecten waaraan je werkt veel tijd in beslag?

Je kan zowel in maanden als in jaren rekenen. Ik heb aan grote renovatieprojecten gewerkt zoals de eindhalte van het station Simonis, of bouwprojecten zoals de stelplaats voor elektrische bussen, Marly. Momenteel is een van de taken in mijn nieuwe functie de digitale overgang op het vlak van projectbeheer. Met de ondersteuning van onze collega’s van IT en de CAD-teams, probeer ik ons op het niveau van de markt te brengen wat digitaal beheer in de bouw betreft.

Jouw werk in de praktijk uitgevoerd zien, wat doet dat met jou?  

Dat is echt leuk, want wat wij doen zijn nuttige dingen voor de maatschappij! Bijvoorbeeld mensen de tram zien nemen aan de eindhalte van het station Simonis dat beheerd wordt door de medewerkers in de lokalen die we daar net naast gebouwd hebben. Vroeger werkte ik mee aan de bouw van hotels, maar dat heeft niet dezelfde impact op het leven van de mensen. Dat is wat het hier zo fijn maakt! We dragen ertoe bij dat mensen zich verplaatsen in de stad en dragen ook bij aan de ontwikkeling van de duurzame mobiliteit! 

Je lijkt erg overtuigd van jouw werk bij de MIVB, maar hoe zou je iemand kunnen overtuigen om te solliciteren?

Enkel bij de MIVB kan je voldoening halen uit projecten die mensen helpen in hun dagelijkse leven en een echte sociale doelstelling hebben. Bij Infrastructure weten we dat onze projecten nuttig zijn voor de ganse bevolking en niet enkel voor één persoon of groep personen. In vergelijking met andere actoren is de MIVB momenteel een van de grote spelers in de bouw en het zijn projecten die  ik moeilijk elders zou kunnen vinden, want hier beschikken we over budgetten om mobiliteitsoplossingen in te voeren die niet beschikbaar zijn in andere sectoren en bedrijven in België. We hebben het voordeel dat we ons aan de basis van deze enorme projecten bevinden! Zoals de stelplaats Marconi, Marly, Erasmus of de oprichting van de nieuwe metrolijn 3. De MIVB zal nieuwe werkkrachten, nieuwe talenten blijven nodig hebben voor deze toekomstige projecten! 

Meer getuigenissen