Je bevindt je in de categorie Engineering. Om andere jobs te zoeken, klik hier.

Technical Integrator

Terug naar de resultatenlijst

Jobomschrijving

Als Technical Integrator ben je verantwoordelijk voor het technische integratieproces in specifieke projecten. Dit proces omvat de volgende elementen:
•Verzamelen van de behoeften van de Business Owners
•Een globale systemische visie ontwikkelen tijdens de ontwikkeling van het systeem
•Evalueren van de voorgestelde oplossingen ten opzichte van de geuite behoeften
•Ervoor zorgen dat de ontwikkeling van de oplossingen in overeenstemming is met de uitgedrukte behoeften
•Het systeemdepot onderhouden door wijzigingsverzoeken te beheren en te verwerken
•Het systeemdepot opstellen, rekening houdend met de portefeuille van bestaande technische depots: functionele eisen en stromen, architecturen met inbegrip van bijbehorende kostenramingen
•Toezien op de consistentie van het systeemdepot: terminologie, functionaliteiten, prestaties, interfaces en ergonomie.
•Analyseren, deelnemen aan de uitwerking en aanvaarding van geëxporteerde systeemvereisten, valideren van de export en implementatie ervan.
•Vaststellen en waarborgen van de uitvoering van het systeemrealisatieproces.
•Opstellen van vereistendocumenten voor mogelijke satellietsystemen en ondersteunen van de definitie ervan.
•Beheren van de systeemvereisten gedurende het ontwikkelingsproces, beheren en onderzoeken van wijzigingsverzoeken, bijwerken van het systeemdepot.
• Analyseren van de impact van potentiële storingen op systeemniveau (FMECA).
•Bepalen van de beperkingen in verband met de systeemmigratie.
•Het systeemmigratiescenario voorstellen en actief deelnemen aan de follow-up van mogelijke wijzigingen tijdens de uitvoering ervan.
•De mogelijke degradatiemodi bij de migratie naar een andere configuratie-index documenteren.
•Aan het programma en het BO de implementatie (of niet) van een nieuwe configuratie voorstellen.
•Vaststellen van de teststrategie voor het systeem.
Verifiëren van en deelnemen aan de validatie van de systeemaspecten van de deliverables (functies, prestaties, interfaces en testtools).
•Opstellen, in samenwerking met de Business Owner en de ontwikkelingsteams, van de testplannen en -procedures om aan te tonen dat aan de systeemvereisten wordt voldaan, met name de conformiteit van de transversale functies.
•Opstellen van het configuratiebeheersplan.
•Organiseren en samenstellen van de configuratiedocumentatie, de configuratie van het geïnstalleerde systeem en het te valideren systeem.
•Bijdragen aan het overdrachtsproces van project naar onderhoud.
•Systeemrisico's identificeren, mitigerende acties voorstellen en de toepassing van de geselecteerde acties opvolgen indien deze worden toegepast in samenwerking met de Risk Manager.

Gevraagd profiel

•Kennis van de principes van systems engineering
•Algemene technische kennis van bouw- en/of spoorwegtechnieken (spoor, energie, signalisatie).
•Kennis van RAM(S)-aspecten
•Kennis van de principes van projectmanagement
•Transversale, systemische visie
•Vermogen om deskundigheid op deze gebieden te ontwikkelen
•Vermogen om te redeneren, te conceptualiseren, modellen op te stellen en te manipuleren
•Integreren: Relevante verbanden leggen tussen verschillende gegevens om deze synthetisch te integreren tot een samenhangend geheel, alternatieven bedenken en passende conclusies trekken.
•Beslissen: Beslissingen nemen op basis van volledige of onvolledige informatie en de nodige acties initiëren om de beslissingen uit te voeren.
•Ondersteunen: Medewerkers helpen door de formele rol van mentor op zich te nemen, het goede voorbeeld te geven en hen te ondersteunen in hun activiteiten.
•Klantgerichtheid aannemen: De klant op passende wijze begeleiden en hem/haar helpen in het besluitvormingsproces.

Ons aanbod

• Een gevarieerde en boeiende job in een dynamische en aangename sfeer.
• Een aanbod interne en externe opleidingen ontwikkeld op maat voor onze medewerkers.
• Een loon in verhouding tot uw verantwoordelijkheden en echte doorgroeimogelijkheden.
• Competitieve extralegale voordelen: maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering (toegekend na 1 jaar dienst), 35 dagen betaald verlof per jaar, gratis abonnement voor de netwerken van de MIVB, TEC en De Lijn (ook voor echtgenoot en kinderen), 70% korting op woon-werkverkeer per trein, enz.

Onderneming

Met meer dan 10.000 medewerkers is de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer (MIVB) één van de grootste werkgevers van Brussel en speelt een cruciale rol in de mobiliteit van de hoofdstad.
De modernisering van de metro, de uitbreiding van het tramnet of de bouw van nieuwe stelplaatsen zijn maar een paar voorbeelden van de boeiende projecten waarvoor de MIVB op zoek is naar enthousiaste medewerkers.
Een gevarieerde carrière, een continue vorming, boeiende en unieke projecten, werkstabiliteit en een verrijkende diversiteit, dat is wat de MIVB kan bieden aan al wie nieuwsgierig genoeg is om haar 300 unieke beroepen te komen ontdekken.