Terug naar de resultatenlijst

Energy Dispatching Manager (M/V)Jobomschrijving

Hebben elektriciteit, de hoog- en laagspanningsnetten en continue tractiestroom voor jou geen geheimen meer? Behoort teambeheer tot je gebied van deskundigheid? Dan ben jij onze volgende Energy Dispatching Manager!

Onze energiedispatching is het bedieningscentrum van ons elektriciteitsnet. Hij verzekert de goede werking van dat net alsook van onze elektrische transport- en distributie-infrastructuren. Hij maakt het mogelijk om de continue werking (24u/24) te verzekeren van de onderstations en van de hoog- en laagspanningsnetten die de metro, tramlijnen, stations, stelplaatsen en werkplaatsen van de MIVB van stroom voorzien. Maar er is nog veel meer dan dat! Onze dispatching beheert immers ook zowel de hoogspanning als de tractie en het elektriciteitsnet, de bovenleidingen en de 3de rail. Dat is heel wat en allemaal bovendien van wezenlijk belang voor de werking van de MIVB.

Je staat aan het hoofd van een team van 16 dispatchers-elektriciens en staat in die hoedanigheid in enerzijds voor de leiding en organisatie van de dispatching en anderzijds voor de coördinatie met de overige departementen van de divisie Transport Systems en diensten van de Business Units Tram & Metro. Je doelstelling? De klanten een optimaal en globaal dienstenaanbod bieden.

Je takenpakket omvat concreet het volgende:

• Je bent belast met het in real time beheren van het elektrisch distributie- en tractienet van de onderneming; Je bent verantwoordelijk voor de dispatching en staat in voor de dagelijkse operationele omkadering van het dispatchersteam. Je organiseert en optimaliseert de werking van de dispatching.

• Je houdt toezicht op de naleving van het veiligheidspeil op het elektriciteitsnet door de controles uit te voeren die toelaten om een duidelijke nettoestand te verkrijgen, en dit in het bijzonder op het ogenblik van werken of van gestoorde werking. Je identificeert de risico’s die verbonden zijn aan de ingrepen op het net en stelt oplossingspistes voor.

• Via de dispatchingacties garandeer je de veiligheid van de personen die tussenkomen tijdens de diverse werken in de vervoerkoker en aan de installaties van de energiepool alsook in geval van een incident op het net.

• Je analyseert de incidenten en werkingsstoringen op de elektrische stroomvoorzieningsnetten van metro en tram en je stelt de toepassing voor van de correctieve en preventieve acties en volgt die op om te vermijden dat die incidenten zich herhalen.

• Je definieert en organiseert de opleiding voor de leden van de dispatching. Je verzekert het behoud van het kennisniveau van de dispatchers om te garanderen dat de dispatching gepaste beslissingen neemt en gepaste acties onderneemt om het hoofd te bieden aan de gebeurtenissen op het net.

• Je bouwt de basis uit van de kennis en knowhow die eigen is aan het beheer van het elektriciteitsnet. Je formaliseert de werkprocedures en -instructies die nodig zijn om eenvormigheid in de houdingen ten overstaan van de gebeurtenissen op het net te waarborgen en stelt die ter beschikking van de dispatchers.

• Je ontwikkelt en actualiseert veiligheidsprocedures om te werken met inachtneming van het ARAB, het AREI en het AREV. Je draagt bij aan het terugdringen van het aantal arbeidsongevallen (rapporten opstellen en verbeteringen voorstellen op basis van die rapporten).

• Je draagt via suggesties bij aan het ontwikkelen van de directiestrategie vanuit een optiek van optimalisatie van de technieken (verbetering van de betrouwbaarheid, efficiëntie, veiligheid) die specifiek zijn voor de elektriciteitsnetten alsook van de tools voor supervisie en controle vanop afstand van het net.

Gevraagd profiel

• Je hebt een diploma van industrieel ingenieur in de elektriciteit of elektromechanica.

• Je bent tweetalig NL/FR.

• Je beschikt door je ervaring over een goede kennis van de werking van elektriciteitsnetten en het beheer ervan in real time.

• Je beheerst technisch alle aspecten die verband houden met de elektrische hoog- en laagspannings-installaties. De kennis van continue elektrische tractiestroom is een niet te verwaarlozen troef.

• Je hebt een grondige kennis van de werkprocedures en -tools van energy dispatching, werkorganisatie en werkomgeving, maar ook van de reglementeringen die op dat specifieke gebied toepasbaar zijn en m.n. van die welke op veiligheidswerkprocedures betrekking hebben.

• Je bent vertrouwd met het beheren van de exploitatie van een HS- en LS-net en zijn uitrustingen via de controleschermen (ATOS Energie), maar ook met de scenario’s die de dispatchings mogelijk moeten volgen (GOT/BUM/DCF/Energie) in geval van geblokkeerde dienst of een ongeval en met de criteria om te selecteren tussen die scenario’s.

• Je hebt een operationele en prospectieve kijk op het geheel van de netwerken en op hun evolutie.

• Je beschikt over uitstekende analytische en organisatorische vaardigheden.

• Je bent in staat om problemen op te lossen en beslissingen te nemen en je past je snel aan de verschillende situaties aan.

Ons aanbod

• Een gevarieerde en boeiende unieke job in een dynamische en aangename sfeer.
• Een aanbod interne en externe opleidingen op maat ontwikkeld voor onze medewerkers.
• Een loon in verhouding tot je verantwoordelijkheden alsook echte doorgroeimogelijkheden.
• Een competitief extralegaal voordelenpakket: maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, 35 dagen betaald verlof per jaar, gratis abonnement voor de netwerken van de MIVB, TEC en De Lijn (ook voor echtgenoot en kinderen), tot 75% korting op woon-werkverkeer per trein, enz.

Onderneming

Met meer dan 8.000 medewerkers is de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer (MIVB) één van de grootste werkgevers van Brussel en speelt cruciale rol in de mobiliteit van de hoofdstad.
De modernisering van de metro, de uitbreiding van het tramnet of de bouw van nieuwe stelplaatsen zijn maar een paar voorbeelden van de boeiende projecten waarvoor de MIVB op zoek is naar enthousiaste medewerkers.
Een gevarieerde carrière, een continue vorming, boeiende en unieke projecten, werkstabiliteit en een verrijkende diversiteit, dat is wat de MIVB kan bieden aan al wie nieuwsgierig genoeg is om haar 300 unieke beroepen te komen ontdekken.