Meer getuigenissen

Jean-Michel , Verantwoordelijke Public Affairs

Hoe zag je loopbaan er tot nu uit?

Ik volgde een opleiding tot sociaal assistent, maar die job heb ik nooit uitgeoefend. Mijn initiële opleiding helpt mij wel dagelijks in mijn werk, want het is een polyvalente en multidisciplinaire opleiding. Ik begon mijn loopbaan bij Inter-Environnement Bruxelles, waar ik tot 1996 de functie van algemeen secretaris op mij nam. Ik werd daarna gevraagd om het kabinet van de Brusselse minister van Leefmilieu. In 2004 ging ik aan de slag bij de MIVB.

Hoe ben je bij de MIVB terechtgekomen?

Ik had altijd al contact met de MIVB. Bij Inter-Environnement werkte ik bijvoorbeeld samen met de MIVB rond een project dat de mensen wilde aansporen het openbaar vervoer te gebruiken in de strijd tegen de vervuiling. Later heb ik als regeringscommissaris zelfs deel uitgemaakt van het beheerscomité en de raad van bestuur van de MIVB. Ik was altijd al geïnteresseerd was in leefmilieu, openbaar vervoer en de stad.

Toen de MIVB mij aanwierf, woedde er een groot debat met de lokale overheden over de herstructurering van het bus- en tramnet. Het bedrijf had iemand nodig voor zijn contacten met de gemeenten en het Gewest. Ik kon mijn breed netwerk aan contacten meebrengen en mijn competenties inzake stedenbouw en stedelijk vervoer.

Waaruit bestaat je werk?

Ik ben voortdurend in contact met de gemeenten en het Gewest over projecten van de MIVB of die er iets mee te maken hebben. Ik help de algemene directie om de relaties met de gemeenten te verbeteren. Ikluister naar ieders bekommernissen en ben een beetje de “interface” tussen de verschillende actoren. Ik analyseer hun verwachtingen, probeer iedereen rond de tafel te krijgen en een consensus te vinden zodat de projecten echt gerealiseerd kunnen worden. Dat is niet elke dag even gemakkelijk. Op het einde van de rit moet er een coherent project overblijven en moeten we er in slagen om over alle standpunten heen iets nuttigs te doen voor Brussel.

Over welke kwaliteiten moet je beschikken om dit werk te doen?

Je moet assertief zijn, gevoel voor dialoog hebben en geloven in wat je doet. Dat je gepassioneerd bent door de stad en het openbaar vervoer is dan een enorme troef!

Wat spreekt je zo aan in dit beroep?

Betaald worden om een job te doen die je graag doet, ook al is hij erg veeleisend, is volgens mij een groot privilege. En ik heb het geluk om bij de MIVB een dynamische en open werkomgeving te vinden, met heel veel medewerkers die gepassioneerd zijn door wat ze doen. Collega’s die klaar zijn om zich in te zetten voor projecten die een dienst bewijzen aan de hele gemeenschap.

De overeenstemmende jobaanbiedingen tonen

Terug naar Boven