Meer getuigenissen

Thomas , spoorstudies

Hoe ben je bij de MIVB terechtgekomen?

Ik heb gestudeerd richting ingenieur landmeten. Voordat ik mijn eindwerk voorstelde, kreeg ik een jobaanbieding van de MIVB via een oud-studente van het ISIMs die nu bij het studiebureau van de MIVB werkt. Ik heb haar toen gevraagd wat het beroep precies inhoudt, want de spoorwegsector is vrij onbekend voor iemand die pas afstudeert. Na ons gesprek heb ik gesolliciteerd en volgden er een aantal gesprekken om te werken in het departement spoorstudies. Nadat ik mijn eindwerk voorgesteld had, vernam ik dat de MIVB mij gekozen had voor de job. Dit is dus mijn eerste functie! Ik behaalde mijn diploma in 2013 en begon direct te werken. Ik werk hier dus al bijna 5 jaar.

 

Wat houdt jouw functie precies in?

Algemeen gesproken bestudeer ik de sporen (tram en metro). Maar eigenlijk is het zeer afwisselend.

In een eerste fase nemen we contact op met de landmeters om ter plaatse opmetingen en andere voorbereidende taken uit te voeren. Vervolgens bestuderen we de nieuwe sporen of de vernieuwing van de sporen. Daarna nemen we contact op met de landmeters om de nivelleringsstudie voor te bereiden, om te weten hoe de sporen en alles daarrond zullen geplaatst worden.

Wanneer het gemengde haltes (bussen en trams) betreft, onderzoeken we de spoormogelijkheden, maar mijn actiegebied is voornamelijk tram en metro.

 

Wat doet het met jou om je werk ter plaatse te zien?

Wat op papier getekend wordt, wordt beter uitgevoerd. Wanneer je een plan met de werkelijkheid vergelijkt besef je welke omvang dit allemaal aanneemt, zowel voor de buurtbewoners als de medewerkers op het terrein. In Brussel ondervinden we veel moeilijkheden doordat de grond bijna nergens plat is. Het is altijd interessant en verrijkend om te zien hoe het er ter plaatse aan toe gaat en om de moeilijkheden die de teams die onze plannen uitvoeren ondervinden beter te begrijpen.

 

Een slotwoord?

Als jongere kunnen starten bij de MIVB is zeer bijzonder!

We werken tegelijkertijd aan de vernieuwing en de verbetering van de mobiliteit in Brussel, maar het werkkader is net zo verrijkend! Er is altijd ruimte om te praten, iets te bespreken, nieuwe dingen te ontdekken … ik heb dus echt geen spijt van mijn beslissing om bij de MIVB te werken!

De overeenstemmende jobaanbiedingen tonen

Terug naar Boven