Meer getuigenissen

Lionel , Project Manager infrastructuurstudies en netwerkprojecten

Waarom ging u bij de MIVB aan de slag?

Ik heb een diploma stedelijk design op zak. In het kader van mijn studies had ik al interesse voor openbaar vervoer, meer specifief tijdens mijn eindwerk over de inplanting van een tramlijn. Daarna ging ik aan de slag bij de dienst mobiliteit en openbare ruimte van de stad Brussel. Maar na enkele jaren wou ik mijn horizon verruimen en werd ik aangeworven bij de MIVB.

Waaruit bestaat uw werk concreet ?

Dat is zeer afwisselend aangezien ik verschillende projecten beheer. Dat gaat van een “kleine” aanleg in de stad zoals een voetpad aanpassen op een specifieke plaats, tot een project met een ruime draagwijdte, zoals de creatie van de nieuwe tramlijn 71. Die verscheidenheid maakt het interessant: werken op heel veel verschillende aspecten, tekenaars begeleiden, externe studiebureaus, alle betrokken personen in het project helpen hun taak tot een goed einde te brengen. Je moet rekening houden met de mobiliteit van alle reizigers, parkeren, leveringen, signalisatie, het visuele landschapsaspect,… Daarvoor ben ik in contact met verschillende diensten maar ook met administraties, de politiek. Wanneer ik bij de MIVB begon, werkte ik 6 maanden bij de dienst Public Affairs, die onder meer instaat voor de relaties met de lokale overheden. En dat helpt ook bij mijn werk vandaag.

Welke kwaliteiten zijn er nodig om uw functie uit te oefenen?

De projecten lopen doorgaans over jaren. Je moet stressbestendig zijn, verschillende projecten tegelijk kunnen beheren. Daardoor kan het ene project ook het andere vooruit trekken. Je moet ook creatief zijn, open van geest, jezelf in vraag kunnen stellen en resultaatgericht.

Wat vind je het leukst aan je werk bij de MIVB?

Vooral de verscheidenheid en het groepswerk. Dat verrijkt me echt, zowel vanuit menselijk standpunt als persoonlijk en professioneel. De MIVB is een dynamische structuur, altijd in beweging, die niet op haar lauweren rust en altijd streeft naar verbetering. Werken in de sector van het openbaar vervoer, daarmee sta je ook ten dienste van de bevolking. De MIVB biedt eveneens de mogelijkheid om intern te evolueren, naar een andere dienst over te stappen en nieuwe competenties te verwerven. Je kan er echt een carrière uitbouwen en ik twijfel dan ook geen seconde om de onderneming in mijn omgeving aan te prijzen.

De overeenstemmende jobaanbiedingen tonen

Terug naar Boven