Meer getuigenissen

Benoit , Milieuadviseur

Benoit Strypstein Milieuadviseur

Wat is je rol bij de MIVB ?

Ik werk bij de cel “Leefmilieu” die zich bezighoudt met leefmilieu in al haar facetten bij de MIVB en die samenwerkt met de verschillende directies in het bedrijf. Het gaat dan onder meer om het beheer van afval, water, energie, groene ruimten… Ik werk aan verandering. Ik probeer gedrag te laten evolueren en probeer me aan te passen aan de vele beroepen bij de MIVB. De bekommernissen op vlak van leefmilieu moeten integraal deel uitmaken van het dagelijks werk. Het licht uitdoen, minder de wagen gebruiken, afval sorteren… Dat moeten reflexen worden. Dat is het uiteindelijke doel.

Hoe ga je concreet te werk?

Het gaat om zowel administratief werk als werk op het terrein. In de praktijk heb ik verschillende taken. Eerst en vooral houd ik me bezig met alles wat met afvalbeheer te maken heeft. Ik doe de opvolging van de afvalophalers, beheer het budget, sensibiliseer het MIVB-personeel en probeer zoveel mogelijk op hun noden in te spelen. In de metrostations hebben we bijvoorbeeld een systeem van gescheiden afvalophaling, een project waar de MIVB een pioniersrol vervult.

Mijn rol is ook te waken over de naleving van de uitbatingsvoorwaarden van de verschillende milieuvergunningen. Daarvoor ga ik onder meer langs bij de werkplaatsen, stelplaatsen, stations en controleer ik samen met de lokale verantwoordelijken of we alle verplichtingen van de vergunning nakomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om afvalbeheer, luchtkwaliteit,... Door de naleving van de vergunningen na te gaan zorg ik er voor dat iedereen in een gezonde omgeving kan werken. Als het nodig blijkt, dan voer ik actieplannen in om eventuele mankementen op te lossen.

Ik werk tenslotte ook mee aan het verkrijgen van het label “Ecodynamische onderneming”, een erkenning van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor ons milieumanagement.

Al die projecten beheren zorgt ervoor dat ik zowel op kantoor als op het terrein actief ben en elke dag verschillend is.

Welke eigenschappen heb je nodig om deze job uit te oefenen ?

Net als bij andere bedrijven hebben alle beroepen bij de MIVB een impact hebben op het milieu. Het is dus cruciaal goed samen te werken met het personeel op het terrein en goed te kunnen luisteren.  Om deze functie uit te oefenen moet je uiteraard zelf milieubewust zijn, goed in ploeg kunnen werken, gemotiveerd en realistisch zijn.

Wat deed je voor je bij de MIVB kwam werken ?

Ik ben licentiaat Biologie en heb ook een diploma Milieubeheer en –wetenschappen. Ik begon mijn carrière bij Leefmilieu Brussel. Nadien werkte ik in de privésector, waar ik milieuverantwoordelijke was in de glasindustrie en nadien milieuconsultant. Sinds april 2010 werk ik voor de MIVB als milieuadviseur.

De overeenstemmende jobaanbiedingen tonen

Terug naar Boven