Meer getuigenissen

Pascal , Electric Power Controller

Electric Power Controller is een job in «de schaduw» die licht geeft aan de reizigers, juist?

We staan er niet altijd bij stil, maar metro’s en trams rijden op elektriciteit. We krijgen onze elektriciteit via vijf toegangspunten op het grondgebied van Brussel. Die elektriciteit wordt vervolgens verdeeld in ongeveer 200 onderstations in en rond Brussel. Die onderstations voeden de tractie-onderstations, die elektriciteit sturen om de trams en metro’s te laten rijden. Maar we moeten ook de stelplaatsen van stroom voorzien, de gebouwen en uiteraard de stations zelf. Zonder elektriciteit is er geen tram of metro en zou er geen licht zijn in de stations.

Wat is jullie taak exact?

Mijn collega’s en ik zorgen ervoor dat er voortdurend de nodige elektriciteit is om onze installaties te laten werken en onze voertuigen te laten rijden. Onze topprioriteit is de veiligheid: zich ervan vergewissen dat de stroomtoevoer wordt voorzien zodat het net kan werken, maar eveneens klaar staan om onmiddellijk de stroom te kunnen onderbreken op een gedeelte van het net in het geval van een incident.

En gaat dat dan dag en nacht door?

Er is altijd iemand in de energiedispatching, dag en nacht, 365 dagen op 365. We moeten ervoor zorgen dat het net, de gebouwen en de stations goed van stroom worden voorzien en dat de veiligheid van de reizigers, interventie- en technische ploegen wordt verzekerd in geval van incidenten en bij werken op het net. De reizigers weten het ongetwijfeld niet, maar ’s nachts vinden er werken plaats op het net. En die noodzaken het onderbreken van de stroomtoevoer.

Je waakt over de veiligheid van werklieden op het net?

Klopt. Veiligheid is echt van uiterst belang. In samenwerking met de metro- en tramdispatchings vergewissen we ons ervan dat, voor de werklieden op de sporen afzakken of nabij bovenleidingen komen, de stroom goed onderbroken is op het betrokken gedeelte van het net en pas dan geven we groen licht voor de aanvang van de werken. Eens de werken klaar zijn, checken we dat alle personen die op de werf aanwezig waren weldegelijk uit de tunnel zijn alvorens de stroom terug in te schakelen. Behalve deze werken vinden ’s nachts ook onderhoud en herstellingen plaats op niveau van de hoogspanning.

Je lijkt wel een vis in het water te zijn op je werk, niet?

Nadat ik voor een informaticabedrijf werkte in verschillende sectoren, had ik zin in iets anders. Puur toevallig kwam ik op het jobgedeelte van de MIVB-website terecht, toen ik een traject plande in Brussel. Vier jaar later heb ik daar nog altijd geen spijt van. Ik hou ervan mij nuttig te voelen, direct resultaat te zien van mijn werk en te werken met gepassioneerde collega’s. Bovendien zijn er nooit twee identieke dagen.

De overeenstemmende jobaanbiedingen tonen

Terug naar Boven