Meer getuigenissen

Joris , Business Process Manager

Hoe kwam je bij de MIVB terecht?

Ik studeerde voor burgerlijk ingenieur chemie en materiaalwetenschappen. Ik richtte me eerder op de farmaceutische industrie of de behandeling van water. Ook al volgen heel wat jonge ingenieurs die weg, ik had geen zin om eerst bij een consultancybedrijf te werken. Tijdens mijn studies had ik een werk gemaakt over de uitbreiding van de tram en bracht ik een bezoekje aan de stelplaats Delta. Daarna viel mijn oog op de functie als Network Officer bij de metro van de MIVB. Die functie combineerde het luik projecten en het operationele luik en dat beviel me wel.

We kunnen stellen dat je werk zeer gevarieerd is, niet?

Van zodra ik bij de MIVB aankwam, startte ik een opleiding die wordt voorzien voor alle nieuwe ingenieurs die bij de metro komen werken: eerst deze tot metrobestuurder, dan regulator en dispatcher (veiligheid). Nadien werkte ik gedurende twee jaar afwisselend als supervisor bij de dispatching en op projecten. Dat was bijzonder interessant en liet me toe een zeer goede expertise op te bouwen en te begrijpen welke de werkelijke noden zijn van de verschillende diensten verbonden aan de metro. Zo weten we ook wat er wat moeilijker kan verlopen, waar de collega’s nood aan hebben, wat er mogelijk is op het terrein.

Tegenwoordig werk ik soms nog op de dispatching, ik kom de ploeg versterken om voeling te houden met de ploegen en met het terrein. Om bij de dispatching te werken moet je heel snel beslissingen kunnen nemen en polyvalent zijn. Dat wekt soms nogal wat adrenaline op.

Welke zijn je huidige taken bij de MIVB?

Ik houd mij bezig met de cel Business Engineering binnen de afdeling Movement, die de bestuurders en de dispatching omvat. We zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van de metro en we moeten er ons van vergewissen dat het openbaarvervoersaanbod van de metro in goede omstandigheden gebeurt. Concreet draag ik bij tot de goede werking van de afdeling en het beheer van de kwaliteit. Het gaat om een voortdurende verbetering van de kwaliteit. Zo worden de te volgen instructies bepaald in geval van een black-out, worden de indicatoren voorgesteld die representatief zijn voor de afdeling, de interne procedures op papier gezet, enz. Onze dienst draagt ook zijn expertise bij aan alle projecten van de metro, we geven advies, leveren projectleiders aan, enz.

Wat bevalt u bij de MIVB?

Wat mij bevalt? Mijn collega’s! Bij de MIVB heerst een bijzondere sfeer met collega’s die elkaar echt helpen. Er is heel veel te doen, te ontwikkelen, te verbeteren want de uitdagingen op het vlak van openbaar vervoer zijn gigantisch, gezien de stijging van de rittenaantallen van de afgelopen jaren. Het werk is niet nauw afgebakend, er zijn zeer verschillende aspecten, echt superpositief. We hebben ook veel contacten met andere metronetten, we wisselen gegevens en informatie uit. Bovendien kan je, door bij de MIVB te werken, onmiddellijk het resultaat zien van ons werk, we werken op ons niveau mee aan het leefkader van de stad.

Er is een goed evenwicht tussen het werk en het gezin. De verantwoordelijken geven feedback over de kwaliteit van het geleverde werk en er zijn vele mogelijkheden om te evolueren in de onderneming. Dat alles maakt dat je je goed voelt bij de MIVB.

Over welke kwaliteiten moet je beschikken om jouw functie uit te oefenen?

Je moet houden van discussiëren, een consensus vinden, interacties tussen mensen beheren, compromissen sluiten om een oplossing te vinden die voor iedereen goed is. En dat is niet elke dag gemakkelijk. Je moet ook strikt zijn, kunnen omgaan met stress en goed kunnen analyseren.

De overeenstemmende jobaanbiedingen tonen

Terug naar Boven