Terug naar de resultatenlijst

Teamleader General Ledger Accounting (M/V)Jobomschrijving

Als Teamleader GL Accounting werk je in het departement Finance & Accounting en rapporteer je aan de Private Accounting Manager.

Je hoofdopdracht bestaat uit het coördineren, superviseren en begeleiden van de boeking van de operaties van de MIVB in de algemene en analytische boekhouding volgens de geldende wettelijke principes met als doel financiële staten op te maken die een getrouw beeld weergeven van het vermogen van de onderneming en een verklaring zonder voorbehoud te bekomen van de revisoren. Je staat ook in voor de verspreiding en de implementatie van de boekhoudkundige principes in de verschillende BU's.

Ten slotte ben je verantwoordelijk voor het coördineren, motiveren en leiden van een team van experts en boekhouders van het departement Algemene Boekhouding zodat de kwaliteits- en termijndoelstellingen van het departement en de transversale doelstellingen op het vlak van efficiënte organisatie kunnen bereikt worden.

Je verantwoordelijkheden zijn de volgende:

Operationeel

1. Boekhoudkundige procedures
- Instaan voor de coördinatie van de controles en procedures die nodig zijn om de integriteit van de boekhoudkundige en financiële stromen te verzekeren, zowel op het vlak van de processen, als de systemen en het operationeel beheer, in zeer uiteenlopende domeinen (controle van de loonberekening, beheer van de vaste activa, btw, voorzieningen, inventarissen, onkostennota's, hulpkassen, betalingsbestanden en -mandaten).
- Deze controles ook coördineren op analytisch en dus budgettair vlak.
- De invoering en de inachtneming van deze controles en procedures door alle financiële departementen in de organisatie coördineren en superviseren.

2. Maandelijkse en jaarlijkse afsluitingen
- De maandelijkse afsluiting van de algemene en analytische rekeningen coördineren en superviseren.
- De opmaak van de investerings- en werkingsrekeningen en de jaarlijkse financiële staten, bestemd voor de interne klanten (raad van bestuur, beheerscomité, rekenhof, ondernemingsraad) en de externe klanten (gewest, revisoren, groot publiek) coördineren en superviseren.

3. Principes van de algemene en analytische boekhouding
- De mechanismen inzake algemene boekhouding en budgetten beheersen en een gemotiveerd advies geven met betrekking tot de boeking van de operaties en de potentiële impact ervan op de budgetten.
- Een gemotiveerd advies geven met betrekking tot de wettelijkheid van de voorziene boekingen.

4. Consolidatie van de rekeningen
Actief meewerken aan de consolidatie van de rekeningen van de MIVB en CITEO met die van het Brussels Gewest, volgens de geldende normen in overheidsboekhouding.

5.Reengineering & project en process management
- Het departement vertegenwoordigen in de transversale projecten, erop toezien dat de medewerkers zich aansluiten en betrokken zijn bij de projecten.
- In overleg met de Finance manager, de gepaste maatregelen bepalen om de transversale doelstellingen te bereiken. Deze maatregelen coördineren.
De vooruitgang van de projecten controleren en resultaatgericht werk verzekeren.
- De nieuwe processen, procedures en controles indien nodig proactief bepalen met als doel de business en de andere departementen die betrokken zijn bij de invoering van deze evoluties te begeleiden.
- De behoeften inzake IT-tools bepalen om de integriteit van de boekhoudkundige en financiële stromen te verzekeren en de behandeling ervan te optimaliseren (inclusief automatisering).
- Instaan voor de effectieve invoering van de IT-ontwikkelingen met als doel de boekhoudkundige en financiële performantie van de organisatie te ondersteunen.

People management

De verschillende activiteiten van de entiteit coördineren, organiseren en plannen op korte termijn (de prioriteiten bepalen), in overleg met je hiërarchische overste en naargelang de prioriteiten en ieders vaardigheden met als doel een dienst aan te bieden die binnen de termijnen voldoet aan de eisen van de interne of externe klant. - Zo bijdragen aan de voortdurende verbetering van de KPI's van het departement.
- Toezien op de goede werking, de opleiding en de ontwikkeling van de interne medewerkers met als doel te beschikken over een performant team en zo te voldoen aan de criteria op het gebied van kwaliteit, service en deadlines.
- Je expertise overdragen en advies geven met betrekking tot complexe dossiers op basis van je technische kennis en veldervaring met als doel relevante informatie te verstrekken aan de interne klant en hem te ondersteunen bij het nemen van beslissingen.
- De informatie-uitwisseling tussen de interne medewerkers in de hand werken en stimuleren en de informatie vanwege de directie verspreiden/meedelen met als doel ieders kennis te benutten en zo de kwaliteit van de geleverde dienst te verbeteren.
- De doelstellingen vaststellen, de medewerkers evalueren en meewerken aan de aanwervingen met als doel een performant team te garanderen

Compliance & Risk Management:

- Een proactieve aanpak van de risico's op boekhoudkundig en budgettair vlak ontwikkelen.
- Erop toezien dat de rekeningen opgemaakt worden met inachtneming van de Belgische en Europese boekhoudkundige regels en de geldende normen voor de openbare sector.
- Een verklaring zonder voorbehoud van de jaarrekeningen verzekeren.

Gevraagd profiel

• Je hebt een masterdiploma bedrijfskunde / finance of economische wetenschappen.
• Je hebt ten minste 2 jaar ervaring op het vlak van audit, met procesbeheer of projectbeheer is een pluspunt.
• Je beheerst de Office tools (Excel, Access, Word, enz.) uitstekend en hebt een zeer goede kennis van SAP, de rapporteringstools, BI, ...
• Je bent tweetalig Frans-Nederlands - kennis van het Engels is een troef.
• Je hebt goede beheerscapaciteiten: je bent in staat om personen, middelen, budgetten en tijd efficiënt te beheren.
• Je bent oplossingsgericht: je bent in staat om onverwachte situaties het hoofd te bieden en onder controle te krijgen door mogelijke oplossingen te onderzoeken op basis van je ervaringen en kennis.
• Je hebt zin voor communicatie en dialoog.
• Je bent geëngageerd: je zet je maximaal in voor je job door steeds het beste van jezelf te geven en naar de beste kwaliteit te streven.
• Je hebt een goed conceptualiseringsvermogen en je geeft blijk van abstractievermogen, je bekijkt de waarden, systemen en processen vanuit een globale invalshoek.

Ons aanbod

• Een gevarieerde en boeiende functie in een dynamische en aangename werkomgeving.
• Een bedrijf dat garant staat voor professionele stabiliteit, een lange termijn visie, en projecten die een impact hebben op het dagelijks leven en de mobiliteit van de mensen.
• Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, via interne en externe opleidingen, maar ook met lange termijn carrièremogelijkheden.
• Een kwalitatieve, professionele werkomgeving en een competitief salaris met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, 35 betaalde vakantiedagen per jaar, gratis abonnement openbaar vervoer (MIVB, TEC en De Lijn), en tot 75% korting op het NMBS abonnement voor woon-werkverkeer.

Onderneming

Met meer dan 9.000 medewerkers is de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer (MIVB) één van de grootste werkgevers van Brussel en speelt een cruciale rol in de mobiliteit van de hoofdstad.
De modernisering van de metro, de uitbreiding van het tramnet of de bouw van nieuwe stelplaatsen zijn maar een paar voorbeelden van de boeiende projecten waarvoor de MIVB op zoek is naar enthousiaste medewerkers.
Een gevarieerde carrière, een continue vorming, boeiende en unieke projecten, werkstabiliteit en een verrijkende diversiteit, dat is wat de MIVB kan bieden aan al wie nieuwsgierig genoeg is om haar 300 unieke beroepen te komen ontdekken.