Terug naar de resultatenlijst

Operationeel Coördinator Noodplannen (M/V)Jobomschrijving

Je werkt in het departement Service Unit Field Support, Risk & Safety en je rapporteert aan Business Continuity Officer.

Het departement waakt erover het kennisniveau alsook de theoretische en praktische beheersing van de betrokken partijen (directie, personeel van wacht, agenten, dispatchings, enz.), ontwikkeld wordt en behouden blijft, zodat alle partijen die betrokken zijn bij de opstart van een noodplan, in staat zijn te reageren binnen het kader en in overeenstemming met de vastgelegde procedures.

De functiehouder stemt af met alle externe partijen voor de organisatie en het houden van oefeningen (politie, DBDMH, enz.)

Als Operationeel Coördinator Noodplannen :
• Je organiseert en realiseert de continue opleiding voor de actoren die bij de interne noodplannen betrokken zijn, zoals de leidinggevenden/toezichthoudende kaders, de verantwoordelijken van decrisiscentra en de mede¬werkers die betrokken zijn bij het beheer van de noodplannen (voorbereiden, organiseren, opleiding geven, optimaliserenen de inhoud doen evolueren, …)
• Je werkt mee aan de voorbereiding en inwerkingstelling van oefeningen in samenwerking met de externe partners (politie, brandweer, militairen, …)
• Je organiseert “Table-top”-oefeningen (theorie) en praktische oefeningen voor de directieleden en mede-werkers op het terrein
• Je voert acties of campagnes om de betrokken actoren te sensibiliseren en ze bewust te maken van het belang van een goede beheersing van de regels en procedures op vlak van noodplannen alsook van hun rol daarin en de implicaties van die rol
• Je controleert of de betrokken actoren op het terrein de procedures in
verband met de nood¬plannen goed toepassen. Je stelt individuele of collectieve maatregelen voor die getroffen moeten worden naar aan leiding van gedane vaststellingen
• Je ondersteunt het management bij acties die ondernomen worden in het kader van de toepassing van de procedures en noodplannen.
• Je ondersteunt het management bij debriefings na het in werking stellen van een noodplan
• Op basis van je ervaring op het terrein maak je werk van voorstellen aangaande nieuwe procedures of een nieuw noodplan of van tussenkomsten bij het optimaliseren van een bestaand plan of bestaande procedures

Gevraagd profiel

• Je hebt een bachelor-diploma en 1 tot 2 jaar ervaring
• Werkervaring op het gebied van Safety/Security is vereist
• Je hebt een goede kennis van de MIVB, haar organisatie en de werkomgeving en vult die aan met algemene kennis betreffende de uitbating van openbaar vervoer
• Grondige kennis van de beheerprincipes voor brand en rampen alsook ervaring met de werking van de externe hulp- en brandbestrijdingsdiensten is een pluspunt
• Je hebt een goede kennis van de werking van dispatch-diensten en van het MIVB-stadsnet
• Je hebt een hele goede kennis van het wettelijk kader betreffende de functie
• Je bent Nederlandstalig en/of Franstalig en hebt werkkennis van de tweede landstaal
• Persoonlijkheidskenmerken: pedagogie, zin voor analyse en synthese, resultaatgericht, organisatorisch talent, ‘Networker’ en vormingswerker, flexibel zijn, openstaan voor verandering, stressbestendigheid

Ons aanbod

• Een gevarieerde en boeiende functie in een dynamische en aangename werkomgeving.
• Een bedrijf dat garant staat voor professionele stabiliteit, een lange termijn visie, en projecten die een impact hebben op het dagelijks leven en de mobiliteit van de mensen.
• Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, via interne en externe opleidingen, maar ook met lange termijn carrièremogelijkheden.
• Een kwalitatieve, professionele werkomgeving en een competitief salaris met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, 35 betaalde vakantiedagen per jaar, gratis abonnement openbaar vervoer (MIVB, TEC en De Lijn), en tot 75% korting op het NMBS abonnement voor woon-werkverkeer.

Onderneming

Met meer dan 9.000 medewerkers is de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer (MIVB) één van de grootste werkgevers van Brussel en speelt een cruciale rol in de mobiliteit van de hoofdstad.
De modernisering van de metro, de uitbreiding van het tramnet of de bouw van nieuwe stelplaatsen zijn maar een paar voorbeelden van de boeiende projecten waarvoor de MIVB op zoek is naar enthousiaste medewerkers.
Een gevarieerde carrière, een continue vorming, boeiende en unieke projecten, werkstabiliteit en een verrijkende diversiteit, dat is wat de MIVB kan bieden aan al wie nieuwsgierig genoeg is om haar 300 unieke beroepen te komen ontdekken.