Terug naar de resultatenlijst

Beheerscontroleur (M/V)Jobomschrijving

Je werkt in het departement Finance en je rapporteert aan de Finance Director.

De hoofdopdracht van het departement bestaat erin de financiële middelen (eigen en gewestelijke middelen) van de onderneming te beheren in overeenstemming met de geldende reglementeringen en deze trouw weer te geven in een boekhoudings- en rapporteringssysteem en tegelijkertijd de verschillende departementen te ondersteunen bij de uitvoering en de sturing van de operaties.

Als (systeemgericht) beheerscontroleur bestaat je hoofdopdracht erin een visie uit te werken met betrekking tot de IT-systemen die in het departement gebruikt worden en de goede werking ervan te garanderen in nauwe samenwerking met de IT-diensten.

Daarnaast heb je de volgende taken :

• De vereiste gegevens analyseren en structureren met als doel alle documenten die nodig zijn voor het goede verloop van het begrotingsproces te verwezenlijken

• Deze documenten samenvatten om een relevante en efficiënte analyse door de verschillende bestemmelingen van deze documenten, met name de Senior Vice Presidents en de Algemene Directie, mogelijk te maken

• Meewerken aan de verwezenlijking en de bijwerking van een tool voor begrotingsraming/-planning op lange termijn (ten minste 5 jaar), zowel op het vlak van de investeringen als de werking, die zowel de regels inzake commerciële boekhouding als overheidsboekhouding in acht neemt

• De elementen met betrekking tot de resultaten, zowel op bedrijfsniveau als op het niveau van de verschillende business units, structureren, analyseren en becommentariëren met als doel een rapportering te verzorgen die de algemene directie in staat stelt om de prestaties te meten en beslissingen te nemen inzake kostenbeheersing en investeringen. Op dit vlak dienen alle entiteiten van de MIVB samen te werken zodat de nodige correctieve acties kunnen ondernomen worden. Deze rapporteringen moeten in overeenstemming zijn met het beheerscontract en het ondernemingsplan

• Meewerken aan de opstelling van documenten voor verschillende externe actoren (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Audit, ...) met als doel binnen de vastgestelde termijnen coherente en kwalitatieve informatie over te maken

• Meewerken aan de uitvoering van de financiële evaluatie van de verschillende corporate projecten en nagaan of deze projecten kunnen geïntegreerd worden in het globale budget van de MIVB

• Wat de relaties tussen de beheerscontrole en alle entiteiten van de maatschappij betreft, actief meewerken aan de permanente optimalisering van de efficiëntie van de processen en organisatiestructuren binnen de verschillende directies met als doel de kosten en budgetten aan de bron te beheersen

Gevraagd profiel

• Je hebt een masterdiploma in een economische, commerciële of ICT-richting en een degelijke ervaring in de financiële wereld

• Je hebt een zeer goede ervaring met de analyse van computersystemen die gebruikt worden in de financiële afdelingen en hebt ook een ervaring met het beheren van projecten tussen de business en IT

• Je bent Franstalig of Nederlandstalig en hebt een goede kennis van de tweede landstaal

• Je bent open van geest en veranderingsgericht met het oog op automatisering van de processen

• Je kan goed luisteren, bent in staat om compromissen te vinden en de behoeften te analyseren

• Je bent nauwgezet

Ons aanbod

• Een gevarieerde en boeiende functie in een dynamische en aangename werkomgeving.
• Een bedrijf dat garant staat voor professionele stabiliteit, een lange termijn visie, en projecten die een impact hebben op het dagelijks leven en de mobiliteit van de mensen.
• Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, via interne en externe opleidingen, maar ook met lange termijn carrièremogelijkheden.
• Een kwalitatieve, professionele werkomgeving en een competitief salaris met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, 35 betaalde vakantiedagen per jaar, gratis abonnement openbaar vervoer (MIVB, TEC en De Lijn), en tot 75% korting op het NMBS abonnement voor woon-werkverkeer.

Onderneming

Met meer dan 8.000 medewerkers is de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer (MIVB) één van de grootste werkgevers van Brussel en speelt een cruciale rol in de mobiliteit van de hoofdstad.
De modernisering van de metro, de uitbreiding van het tramnet of de bouw van nieuwe stelplaatsen zijn maar een paar voorbeelden van de boeiende projecten waarvoor de MIVB op zoek is naar enthousiaste medewerkers.
Een gevarieerde carrière, een continue vorming, boeiende en unieke projecten, werkstabiliteit en een verrijkende diversiteit, dat is wat de MIVB kan bieden aan al wie nieuwsgierig genoeg is om haar 300 unieke beroepen te komen ontdekken.