Terug naar de resultatenlijst

Adjunct IDPBW - Brandexpert (M/V)Jobomschrijving

Dankzij de verscheidenheid van onze beroepen bij de MIVB krijg je de kans om in zeer uiteenlopende activiteitsdomeinen te werken! Aan technologische uitdagingen en boeiende projecten heb je bij de MIVB geen gebrek, denk maar aan de invoering van nieuwe hybride/elektrische bussen, nieuwe metrostellen, de ontwikkeling van het net, de bouw van nieuwe stations, nieuwe stelplaatsen en werkplaatsen.

De IDPBW bestaat uit 16 personen. Als adjunct van de verantwoordelijke van de IDPBW, sta je deze bij in zijn strategische en operationele opdrachten.
Je bent tevens de brandexpert van het team. Op dit vlak bepaal en ontwikkel je het beleid.

In detail:

Als adjunct zijn je opdrachten de volgende:

• Je werkt mee aan de bepaling van beleidslijnen inzake preventie en bescherming op het werk, in het bijzonder voor de brandveiligheidsaspecten die verbonden zijn aan de functie. Je houdt de ontwikkelingen op wetgevend en technisch vlak met betrekking tot de IDPBW bij.
• Je ontwikkelt methodes, tools en werkt deze uit om de opdrachten en taken van de preventieadviseurs te vergemakkelijken en te standaardiseren.
• Je start projecten op het vlak van preventie en bescherming op het werk op, ontwikkelt deze en volgt deze op met externe partners: EDPBW, wetsverzekeraar, meetcampagnes, enz.
• Je vervangt de verantwoordelijke indien nodig voor het beheer en de organisatie van het CPBW, de subcomités, de werkgroepen en in het kader van beperkte afvaardigingen. Meer algemeen vertegenwoordig je de IDPBW tijdens vergaderingen met betrekking tot preventie en bescherming op het werk.
• Je werkt actief mee aan de uitvoering van risicoanalyses en helpt bij de invoering van een dynamisch risicobeheersysteem.
• Je voert veiligheidsaudits uit (in het bijzonder met betrekking tot de brandaspecten) met als doel voorstellen te formuleren en streeft naar de voortdurende verbetering van het welzijn op het werk in de verschillende directies.
• Je ontwikkelt en coördineert opleidingen voor het personeel, in nauwe samenwerking met HR, met als doel de kennis en correcte toepassing van de richtlijnen ter zake te garanderen. Je geeft ook opleidingen met betrekking tot het CPBW.
• Je werkt actief mee aan het dagelijks beheer van het team (leiding, ontwikkeling van de preventieadviseurs, in het bijzonder in je expertisedomein).

Als expert zijn je opdrachten de volgende:

• Je geeft advies met betrekking tot de brandveiligheidsaspecten bij het ontwerp en de indienststelling van nieuwe installaties of de wijziging van bestaande installaties.
• Je garandeert de coördinatie van de opleidingen op het vlak van brand binnen de MIVB en je verzorgt, onder de verantwoordelijkheid van en samen met de verantwoordelijke van de IDPBW, de relaties met alle externe instellingen (Toezicht op het welzijn, ...).

Gevraagd profiel

• Je hebt een diploma burgerlijk/industrieel ingenieur of gelijkwaardig met ten minste 10 jaar ervaring in een groot bedrijf van industriële aard.
• Je hebt een diploma van preventieadviseur niveau 1 en ten minste 5 jaar ervaring in deze functie. Een specialisatie op het vlak van brand is een grote troef.
• Je hebt een zeer goede kennis van de wetgeving betreffende welzijn op het werk en van de praktische regels voor de toepassing ervan.
• Je hebt een goede kennis van de certificatiesystemen OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001.
• Je hebt een goede kennis van het Frans en het Nederlands.
• Persoonlijke kwaliteiten: communicatievaardigheid, leadership, stressbestendigheid, proactiviteit, openheid voor verandering, zin voor organisatie, teamspirit en bemiddelingsvaardigheden.

Ons aanbod

• Een gevarieerde en boeiende functie in een dynamische en aangename werkomgeving.
• Een bedrijf dat garant staat voor professionele stabiliteit, een lange termijn visie, en projecten die een impact hebben op het dagelijks leven en de mobiliteit van de mensen.
• Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, via interne en externe opleidingen, maar ook met lange termijn carrièremogelijkheden.
• Een kwalitatieve, professionele werkomgeving en een competitief salaris met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, 35 betaalde vakantiedagen per jaar, gratis abonnement openbaar vervoer (MIVB, TEC en De Lijn), en tot 75% korting op het NMBS abonnement voor woon-werkverkeer.

Onderneming

Met meer dan 8.800 medewerkers is de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer (MIVB) één van de grootste werkgevers van Brussel en speelt een cruciale rol in de mobiliteit van de hoofdstad.
De modernisering van de metro, de uitbreiding van het tramnet of de bouw van nieuwe stelplaatsen zijn maar een paar voorbeelden van de boeiende projecten waarvoor de MIVB op zoek is naar enthousiaste medewerkers.
Een gevarieerde carrière, een continue vorming, boeiende en unieke projecten, werkstabiliteit en een verrijkende diversiteit, dat is wat de MIVB kan bieden aan al wie nieuwsgierig genoeg is om haar 300 unieke beroepen te komen ontdekken.